Automatické vyhodnocování testů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Automatické vyhodnocování testů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Perůtka, Karel cs
dc.contributor.author Meluzín, Pavel cs
dc.date.accessioned 2010-07-19T06:28:01Z
dc.date.available 2010-07-19T06:28:01Z
dc.date.issued 2010-06-07 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12094
dc.description.abstract V diplomové práce se zabývám návrhem a vytvořením softwarového produktu, který bude jeho uživatelům sloužit pro vytváření a následnému vyhodnocování testů studentů z opticky zpracovaného formuláře testu. V první teoretické části práce jsou objasněny všechny důležité pojmy z oblastí digitalizace obrazu, databázových systémů, zvolených technologií a vývojových prostředí, které jsem pro vlastní realizaci cílu práce využil. Ve druhé praktické části jsou uvedeny poznatky o návrhu a realizaci řešení. Je zde podrobněji popsána vytvořená aplikace a její funkce. Čtenář zde nalezne také několik vybraných krátkých ukázek kódu, aby se případně mohl lépe zorientovat v celé struktuře projektu a ve zdrojových souborech, které jsou přílohou této práce. cs
dc.format 93 s., 4 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 3242610 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject image en
dc.subject digitizing en
dc.subject database en
dc.subject MS .NET Framework en
dc.subject MS Visual Studio en
dc.subject MS SQL Server en
dc.subject C# en
dc.subject XAML en
dc.subject LINQ en
dc.subject SQL en
dc.subject obraz cs
dc.subject digitalizace cs
dc.subject databáze cs
dc.subject MS .NET Framework cs
dc.subject MS Visual Studio cs
dc.subject MS SQL Server cs
dc.subject C# cs
dc.subject XAML cs
dc.subject LINQ cs
dc.subject SQL cs
dc.title Automatické vyhodnocování testů cs
dc.title.alternative Automatic Processing of Tests en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Fasuga, Radoslav cs
dc.date.accepted 2010-06-23 cs
dc.description.abstract-translated In my master thesis I employ myself in designing and developing of a software product, whose purpose is to enable their users create and evaluate student's tests using optically processed test form. In the first part of the thesis there are clarified all the important issues of digital image processing, database systems, technologies and development environments employed for the realization of the thesis objective. In the second, practical part, there are stated findings following the practical realization of the objective. The created application and its functions are more widely described here. Several code examples are shown here to help a reader understand the whole structure of the project and its source codes, which make up the appendix of the thesis. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/91 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 16581
dc.date.assigned 2010-02-19 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C
local.subject písemné zkoušky cs
local.subject software cs
local.subject hodnocení cs
local.subject written examinations en
local.subject software en
local.subject evaluation en


Files in this item

Files Size Format View
meluzín_2010_dp.pdf 3.092Mb PDF View/Open
meluzín_2010_vp.doc 316.5Kb Microsoft Word View/Open
meluzín_2010_op.doc 260Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account