Faktory ovlivňující výběr potravin a pokrmů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Faktory ovlivňující výběr potravin a pokrmů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mlček, Jiří
dc.contributor.author Krpcová, Martina
dc.date.accessioned 2010-07-19T06:48:01Z
dc.date.available 2010-07-19T06:48:01Z
dc.date.issued 2010-05-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12136
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá faktory, které ovlivňují výběr potravin spotřebiteli. V teoretické části je stručně popsána historie výživy, dále pojednává o výživových doporučeních a aktu-álním stavu výživy obyvatelstva České republiky. Druhá kapitola obsahuje jednotlivé fakto-ry, které ovlivňují výživu i výběr potravin. V praktické části je obsaženo vyhodnocení dotazníku, který byl vyplněn respondenty, po-mocí tabulek, grafů a slovního hodnocení. cs
dc.format 44 s., 13 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 9673093 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject výživa člověka cs
dc.subject faktory ovlivňující výživu cs
dc.subject výběr potravin cs
dc.subject faktory ovlivňující výběr potravin cs
dc.subject human nutrition en
dc.subject factors affecting nutrition en
dc.subject food choices en
dc.subject factors affecting food choice en
dc.title Faktory ovlivňující výběr potravin a pokrmů cs
dc.title.alternative The factors affecting food and meal choice en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Velichová, Helena
dc.date.accepted 2010-06-07
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with factors that influence consumer's food choices. The theoreti-cal part briefly describes the history of nutrition, also discusses the current dietary recom-mendations and nutritional status of the population of the Czech Republic. The second chapter contains individual factors that influence nutrition and food choices. The practical part takes in an evaluation questionnaire that was completed by respondents after the charts, graphs and verbal evaluation. en
dc.description.department Ústav technologie a mikrobiologie potravin cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/144 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and food technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 14845
dc.date.assigned 2010-02-11
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
krpcová_2010_bp.pdf 9.224Mb PDF View/Open
krpcová_2010_vp.doc 34Kb Microsoft Word View/Open
krpcová_2010_op.doc 49Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account