Řízení zkušebního zařízení pro mechanické zatěžování materiálů pro opravu komunikací

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Řízení zkušebního zařízení pro mechanické zatěžování materiálů pro opravu komunikací

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubalčík, Marek cs
dc.contributor.author Hrubý, Tomáš cs
dc.date.accessioned 2010-07-19T06:52:01Z
dc.date.available 2010-07-19T06:52:01Z
dc.date.issued 2010-06-08 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12143
dc.description.abstract Cílem diplomové práce bylo vytvořit aplikaci ve vývojovém prostředí LabVIEW pro test asfaltových zálivek dilatačních spár používaných v dopravních stavbách při napojení mostní konstrukce s pozemní komunikací. Program měl umožňovat dvě zkoušky. V prvním testu se asfaltová zálivka namáhá při konstantní tlakové nebo tahové síle a sleduje se deformace. Ve druhém testu se do dosažení dané deformace sleduje průběh síly. Důraz je kladen také na archivaci dat k dalšímu zpracování a následné analýze. Soustava krokového motoru s řídicí jednotkou a snímačem tlaku je připojena k PC přes FPGA kartu pomocí Real Time aplikace. cs
dc.format 58 s. cs
dc.format.extent 3464408 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject LabVIEW en
dc.subject compound en
dc.subject FPGA en
dc.subject Real Time en
dc.subject LabVIEW cs
dc.subject asfaltová zálivka cs
dc.subject FPGA cs
dc.subject Real Time cs
dc.title Řízení zkušebního zařízení pro mechanické zatěžování materiálů pro opravu komunikací cs
dc.title.alternative Control of equipment for mechanical endurance testing of materials for reparation of roadways en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Giesl, Petr cs
dc.date.accepted 2010-06-22 cs
dc.description.abstract-translated Goal of diploma work was create application in developmental environment LabVIEW for test compound dilatation join used in the traffic constructions at inosculation bridge structure. Application has possible two tests. At first test compound subject to constant compressive or tension power and traces deformation. In second test to the achievement given to deformation traces process force. Emphasis is laying too on archiving of dates to the next processing and resulting analysis. System stepping motor with control unit plus sensor pressure is connected to PC over FPGA card by the help of Real Time application. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/91 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Automatické řízení a informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Automatic Control and Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 12588
dc.date.assigned 2010-02-19 cs
utb.result.grade Fx
utb.result.grade Fx


Files in this item

Files Size Format View
hrubý_2010_dp.pdf 3.303Mb PDF View/Open
hrubý_2010_vp.doc 295Kb Microsoft Word View/Open
hrubý_2010_op.doc 249Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account