Činnost Policie České republiky v rámci Integrovaného záchranného systému při ochraně obyvatelstva před mimořádnými událostmi

DSpace Repository

Language: English čeština 

Činnost Policie České republiky v rámci Integrovaného záchranného systému při ochraně obyvatelstva před mimořádnými událostmi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zelinka, Jan
dc.contributor.author Skála, Radek
dc.date.accessioned 2010-07-19T08:05:28Z
dc.date.available 2010-07-19T08:05:28Z
dc.date.issued 2010-04-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12286
dc.description.abstract Téma diplomové práce Činnost Policie České republiky v rámci Integrovaného záchranného systému při ochraně obyvatelstva před mimořádnými událostmi jsem si vybral z důvodu zvyšujícího se výskytu mimořádných událostí a krizových situací nejen na území České republiky ale i na celé naší planetě. Problém zvyšujícího se výskytu hrozeb teroristických útoků nebo přírodních katastrof dopadá i na největší ozbrojený bezpečnostní sbor Policii České republiky, která je garantem ochrany veřejného pořádku a vnitřní bezpečnost našeho státu. Policisté zařazení v různých složkách se specifickým zaměřením, stále častěji provádějí služební zákroky a úkony v rámci Integrovaného záchranného systému. Příslušníci všech složek Integrovaného záchranného systému, při plnění svých úkolů, riskují svůj život a zdraví na úkor ochrany života, zdraví a majetku obyvatel na území České republiky ale i na mezinárodní úrovni, na což by se v naší společnosti nemělo zapomínat. cs
dc.format 109 s., 17 s. příloh cs
dc.format.extent 4838026 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject mimořádná událost cs
dc.subject krizové stavy cs
dc.subject civilní ochrana cs
dc.subject Integrovaný záchranný systém České republiky cs
dc.subject Policie České republiky cs
dc.subject stupně poplachů IZS cs
dc.subject havarijní plán cs
dc.subject typové činnosti složek IZS cs
dc.subject extraordinary event en
dc.subject emergency en
dc.subject civil protection en
dc.subject Joint rescue service of the Czech Republic en
dc.subject Police of the Czech Republic en
dc.subject The Joint rescue service alarm levels en
dc.subject emergency scheme en
dc.subject The branches of Joint rescue service type activities en
dc.title Činnost Policie České republiky v rámci Integrovaného záchranného systému při ochraně obyvatelstva před mimořádnými událostmi cs
dc.title.alternative Activity police of the Czech republic in the framework Joint rescue service at protection of the population before extraordinary incidents en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mašek, Ivan
dc.date.accepted 2010-06-14
dc.description.abstract-translated I had chosen as the theme of my diploma Activity police of the Czech republic in the framework Joint rescue service at protection of the population before extraordinary incidents the reason of my choice is the increasing occurrences of extraordinary events and emergency not only on the Czech area but in whole the world. The challenge of the increasing occurrences of the threats by terrorist attack or the natural disasters has impact also for the greatest armed security corps - that means - the Police of the Czech Republic, which is guarantee of the public order protection and the state internal security. The policemen registered into various branches with specific activities, they have more and more often to pursue crackdowns and operation in framework of the Joint rescue service. The members of the all units of the Joint rescue service risk life and limb during performance of their tasks at the expense of the protection of inhabitants life, healthy and property at the area of the Czech Republic but also on the international level, what would not be forgotten in our society. en
dc.description.department Ústav chemie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/199 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Řízení technologických rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Risk Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 17505
dc.date.assigned 2010-02-12
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
skála_2010_dp.pdf 4.613Mb PDF View/Open
skála_2010_vp.doc 57Kb Microsoft Word View/Open
skála_2010_op.doc 57Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account