Země svobodných?: Oslabování občanských svobod v USA po 11. září 2001

DSpace Repository

Language: English čeština 

Země svobodných?: Oslabování občanských svobod v USA po 11. září 2001

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bell, Gregory Jason
dc.contributor.author Dujka, Petr
dc.date.accessioned 2010-07-19T09:15:55Z
dc.date.available 2010-07-19T09:15:55Z
dc.date.issued 2010-05-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12394
dc.description.abstract Tato bakalářská práce prozkoumává obtížnou domácí situaci ve Spojených státech, která nastala jako důsledek vládních opatřeních po teroristických útocích 11. září 2001. Vláda tehdy přijala řadu nových přístupů a legislativních opatření pro boj s terorismem. Tyto snahy však vedly k nečekaným následkům, mezi než patří oslabení občanských svobod. Hlavním cílem této práce je poukázat na jisté aspekty této nové federální politiky, jež měla dopad na občanské svobody občanů Spojených států, a která se zdají být v rozporu s Americkou Ústavou a Americkou listinou práv. Objektivně předkládá několik odlišných názorů ohledně vládních činů, které ovlivnily, v dobrém či ve zlém, veřejný život ve Spojených státech. cs
dc.format 70 cs
dc.format.extent 1695225 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Spojené státy cs
dc.subject Občanské svobody v Americe cs
dc.subject bezpečnost cs
dc.subject Ústava Spojených států amerických cs
dc.subject americká listina práv cs
dc.subject americká vláda cs
dc.subject 11. září 2001 cs
dc.subject USA PATRIOT Act cs
dc.subject veřejný život cs
dc.subject občané cs
dc.subject soukromí cs
dc.subject rasová profilace cs
dc.subject sledování cs
dc.subject odposlech cs
dc.subject vyšetřování cs
dc.subject zadržení cs
dc.subject George W. Bush cs
dc.subject John Ashcroft cs
dc.subject "Válka proti terorismu'q cs
dc.subject muslimové cs
dc.subject United States en
dc.subject U.S. civil liberties en
dc.subject security en
dc.subject the Constitution of the United States of America en
dc.subject the Bill of Rights en
dc.subject American government en
dc.subject 11 September 2001 en
dc.subject the USA PATRIOT Act en
dc.subject public life en
dc.subject citizens en
dc.subject privacy en
dc.subject racial profiling en
dc.subject surveillance en
dc.subject wiretapping en
dc.subject investigation en
dc.subject detention en
dc.subject "War on Terror'q en
dc.subject George W. Bush en
dc.subject John Ashcroft en
dc.subject Muslims en
dc.title Země svobodných?: Oslabování občanských svobod v USA po 11. září 2001 cs
dc.title.alternative Land of the Free?: Diminishing Civil Liberties in the U.S.A. after September 11th, 2001 en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Atcheson, Hana
dc.date.accepted 2010-06-16
dc.description.abstract-translated This thesis explores the difficult domestic situation in the United States that resulted from the federal government's responses to the terrorist attacks on 11 September 2001. The government at that time implemented a series of new approaches and legislations to deal with terrorism. However, these efforts led to unexpected consequences, among them the diminishment of civil liberties. The main priority of this thesis is to point out certain aspects of these new federal policies that had an impact on the civil liberties of U.S. citizens and that seem to run contrary to the U.S. Constitution and the U.S. Bill of Rights. It objectively presents several opposing opinions regarding government actions that have influenced, for good and for bad, public life in the U.S.A. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 13906
dc.date.assigned 2010-01-07
utb.result.grade A
local.subject Spojené státy americké cs
local.subject USA cs
local.subject dějiny cs
local.subject teroristické útoky (11. září 2001 : Spojené státy americké) cs
local.subject United States en
local.subject USA en
local.subject history en
local.subject September 11 attacks (2001 : United States) en


Files in this item

Files Size Format View
dujka_2010_bp.pdf 1.616Mb PDF View/Open
dujka_2010_vp.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open
dujka_2010_op.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account