Paliativní péče a její možnosti v Domě pokojného stáří Zlín

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Paliativní péče a její možnosti v Domě pokojného stáří Zlín

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tichá, Zuzana cs
dc.contributor.author Chovancová, Jana cs
dc.date.accessioned 2010-07-19T09:19:07Z
dc.date.available 2010-07-19T09:19:07Z
dc.date.issued 2010-04-23 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12402
dc.description.abstract Ve své diplomové práci se věnuji tématu paliativní péče, především pak možnostem jejího poskytování v Domě pokojného stáří Zlín. Diplomová práce je členěna na část teoretickou a praktickou. Hlavním cílem této práce je ověření možností poskytování paliativní péče v domově pro seniory a na základě zjištěných skutečností vytvoření vnitřního předpisu Domu pokojného stáří Zlín. cs
dc.format 78 s., 11 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 794328 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Paliativní péče cs
dc.subject senior cs
dc.subject geriatrie cs
dc.subject domov pro seniory cs
dc.subject hospice cs
dc.subject umírání cs
dc.subject smrt cs
dc.subject Palliative care en
dc.subject old-man en
dc.subject geriatrics en
dc.subject Old-people's home en
dc.subject hospice en
dc.subject dying en
dc.subject death en
dc.title Paliativní péče a její možnosti v Domě pokojného stáří Zlín cs
dc.title.alternative Palliative care and its possibilities in the Home of the peacefull old-age Zlin en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Nedělníková, Dana cs
dc.date.accepted 2010-06-09 cs
dc.description.abstract-translated I have dedicated my graduation theses to the subject matter of palliative care especially to the possibilities of its provision in the Home of the peaceful old - age Zlin. My graduation theses have been divided into the theoretical and practical parts. The main goal of this work presents the verification of possibilities of palliative care provision in the old -people's home and based on the detected facts the creation of some internal rule of our Home of the peaceful old-age Zlin. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 13982
dc.date.assigned 2010-01-12 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
chovancová_2010_dp.pdf 775.7Kb PDF View/Open
chovancová_2010_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
chovancová_2010_op.pdf 42.43Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account