Comparing the North and the South During the American Civil War

DSpace Repository

Language: English čeština 

Comparing the North and the South During the American Civil War

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sedláčková, Radka
dc.contributor.author Pytelová, Zuzana
dc.date.accessioned 2010-07-19T09:36:43Z
dc.date.available 2010-07-19T09:36:43Z
dc.date.issued 2010-05-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12433
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce je jedna z nejkrvavějších událostí v americké historii, občanská válka. Práce se zabývá historií války, ale hlavní pozornost je věnována srovnání Severu a Jihu během americké občanské války a jejich postoji k válce samotné. Část, popisující Sever se zaměřuje hlavně na to, jak se severní státy vyrovnávaly s důsledky války a co je zvýhodňovalo oproti jižním státům. Naopak kapitola popisující Jih se zaměřuje na situaci jižních států a jejich výhody oproti severním státům. Nechybí zde ani srovnání obou stran a důvody proč nakonec Sever porazil Jih a naopak proč Jih nemohl vyhrát. V závěru bude následovat shrnutí celé práce a osobní názor na americkou občanskou válku. cs
dc.format 66 s., 7 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1510143 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Občanská válka cs
dc.subject otroctví cs
dc.subject odtržení cs
dc.subject Sever cs
dc.subject Jih cs
dc.subject Konfederace cs
dc.subject Unie cs
dc.subject Abraham Lincoln cs
dc.subject Jefferson Davis cs
dc.subject Civil War en
dc.subject slavery en
dc.subject secession en
dc.subject the North en
dc.subject the South en
dc.subject the Confederacy en
dc.subject the Union en
dc.subject Abraham Lincoln en
dc.subject Jefferson Davis en
dc.title Comparing the North and the South During the American Civil War cs
dc.title.alternative Comparing the North and the South During the American Civil War en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bell, Gregory Jason
dc.date.accepted 2010-06-16
dc.description.abstract-translated The theme of this bachelor thesis is one of the bloodiest events in the American history, the American Civil War. The work deals briefly with the history, but the main focus is on the comparison of the North and the South during the American Civil War and their attitudes toward the war itself. That section describing the North deals mainly with the situation how the northern states coped with the causes of the war and what advantages they had in comparison with the southern states. On the contrary, the other section describing the South focuses on the situation of the southern states and their advantages in comparison with the northern ones. Furthermore, the comparison of the both sides and the reasons why the North prevailed against the South and by contrast, why the South could not win is not missing. The summary will be included at the end of the thesis and my opinion on the American Civil War will be mentioned as well. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 11192
dc.date.assigned 2010-01-08
utb.result.grade D
local.subject americká občanská válka (1861-1865) cs
local.subject Lincoln, Abraham, 1809-1865 cs
local.subject Sever a Jih cs
local.subject American civil war (1861-1865) en
local.subject Lincoln, Abraham, 1809-1865 en
local.subject North and South en


Files in this item

Files Size Format View
pytelová_2010_bp.pdf 1.440Mb PDF View/Open
pytelová_2010_vp.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open
pytelová_2010_op.doc 48Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account