Metodiky zabezpečení operačního systému Microsoft Windows

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Metodiky zabezpečení operačního systému Microsoft Windows

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sysel, Martin cs
dc.contributor.author Pivničková, Lucie cs
dc.date.accessioned 2010-07-19T10:05:47Z
dc.date.available 2010-07-19T10:05:47Z
dc.date.issued 2010-05-31 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12490
dc.description.abstract Tato diplomová práce ukazuje metodiky zabezpečení, které jsou aplikovány na v současnosti nejnovější operační systémy firmy Microsoft. Konkrétně se jedná o systémy Windows Server 2008 R2, Standard Edition a Windows 7, Professional. V jednotlivých částech diplomové práce jsou popsány služby, které jsou obsaženy ve Windows Server 2008 R2 a v praxi jsou často využívané. Jedná se především o služby ADDS (Active Directory Domain Services), ADCS (Active Directory Certificate Services), DNS (Domain Name System), DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), Remote Desktop Services (dříve označována jako Terminálová služba) a v neposlední řadě NAP (Network Access Protection). Všechny zmiňované služby jsou instalovány a využívány s ohledem na bezpečnost, k jejíž aplikaci je využit převážně nástroj GPMC (Group Policy Management Console), který slouží pro správu zásad skupiny v prostředí Active Directory. Proto, aby bylo zabezpečení kompletní, je nutné, aby klienti využívající služeb serveru splňovali bezpečnostní podmínky k přístupu na daný server, to je mimo jiné také aplikováno prostřednictvím zásad skupiny. V praktické části práce jsou formou podrobných postupů ukázána vhodná nastavení jednotlivých služeb a zásad zabezpečení při tvorbě jednoduché, ale zabezpečené počítačové sítě s operačními systémy Microsoft Windows. cs
dc.format 97 s. cs
dc.format.extent 2309528 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Windows Server 2008 R2 en
dc.subject Windows 7 en
dc.subject security methodologies en
dc.subject ADDS en
dc.subject ADCS en
dc.subject DNS en
dc.subject DHCP en
dc.subject Remote Desktop Services en
dc.subject NAP en
dc.subject group policy en
dc.subject GPMC en
dc.subject Windows Server 2008 R2 cs
dc.subject Windows 7 cs
dc.subject metodiky zabezpečení cs
dc.subject ADDS cs
dc.subject ADCS cs
dc.subject DNS cs
dc.subject DHCP cs
dc.subject Remote Desktop Services cs
dc.subject NAP cs
dc.subject zásady skupiny cs
dc.subject GPMC cs
dc.title Metodiky zabezpečení operačního systému Microsoft Windows cs
dc.title.alternative Methodology of the Microsoft Windows operating system security en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mrázek, Petr cs
dc.date.accepted 2010-06-17 cs
dc.description.abstract-translated This diploma thesis shows the available methods for securing computer systems and their application in Microsoft Windows systems. Specifically, the Windows Server 2008 R2, Standard Edition, and Windows 7 Professional were used which are currently the latest operation systems released by Microsoft Corporation. The thesis describes the services included (and therefore widely used) in default configuration of Windows Server 2008 R2 and focuses on these services: ADDS (Active Directory Domain Services), ADCS (Active Directory Certificate Services), DNS (Domain Name System), DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), Remote Desktop Services (formerly known as Terminal Services) and also the NAP (Network Access Protection). All these services are installed and used with regard to safety. This thesis also presents GPMC (Group Policy Management Console), which is used to manage Group Policy in Active Directory environment. In order to ensure complete security, it is necessary that the clients using the server services meet the security requirements for accessing this server. This is ensured by applying Group Policy. In the practical part of this work the appropriate settings for each service and security policies are illustrated in the form of detailed step-by-step instructions to create a simple but secure computer network with Microsoft Windows operating systems. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/91 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 16551
dc.date.assigned 2010-02-19 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
pivničková_2010_dp.pdf 2.202Mb PDF View/Open
pivničková_2010_vp.doc 291Kb Microsoft Word View/Open
pivničková_2010_op.tif 116.6Kb TIFF image View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account