An Analysis of the Possible Utilization of Data Containers both by Entrepreneurs and by Those Working in the Legal Profession

DSpace Repository

Language: English čeština 

An Analysis of the Possible Utilization of Data Containers both by Entrepreneurs and by Those Working in the Legal Profession

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jašek, Roman
dc.contributor.author Vojtášek, Daniel
dc.date.accessioned 2010-07-19T10:15:17Z
dc.date.available 2010-07-19T10:15:17Z
dc.date.issued 2010-05-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12513
dc.description.abstract V této bakalářské práci se snažím přiblížit problematiku datových schránek a analyzovat současné trendy eGovernmentu. Samotný pojem datová schránka se stal pro Českou Republiku neodmyslitelnou součástí modernizace a globalizace, proto se zabývám jak výhodami, tak problémy, které tento novodobý trend přinesl. cs
dc.format 53 s., 12 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 2171265 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Certifikát cs
dc.subject Czech POINT cs
dc.subject datová zpráva cs
dc.subject Datová schránka cs
dc.subject eGon cs
dc.subject eGovernment cs
dc.subject elektronický podpis cs
dc.subject fyzická osoba cs
dc.subject konverze dokumentu cs
dc.subject Ministerstvo vnitra cs
dc.subject podnikající osoba cs
dc.subject právnická osoba cs
dc.subject referenční údaj cs
dc.subject sbírka zákonů cs
dc.subject veřejná správa cs
dc.subject Základní registr cs
dc.subject Certificate en
dc.subject Czech POINT en
dc.subject data message en
dc.subject data container en
dc.subject eGon en
dc.subject eGovernment en
dc.subject electronic signature en
dc.subject natural person en
dc.subject document conversion en
dc.subject the Ministry of Interior en
dc.subject entrepreneur en
dc.subject legal entity en
dc.subject referential entry en
dc.subject the legal code en
dc.subject the Public Administration en
dc.subject Basic Register en
dc.title An Analysis of the Possible Utilization of Data Containers both by Entrepreneurs and by Those Working in the Legal Profession cs
dc.title.alternative An Analysis of the Possible Utilization of Data Containers both by Entrepreneurs and by Those Working in the Legal Profession en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Boudná, Hana
dc.date.accepted 2010-06-17
dc.description.abstract-translated The purpose of this thesis is to explain system of data containers and to analyze current eGovernment. The term data container became inseparable part of modernization and globalization for the Czech Republic. That is the reason why am I trying to explain pluses of this topic but also issues that brings this modern trend. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 13921
dc.date.assigned 2010-01-07
utb.result.grade B
local.subject datové schránky cs
local.subject electronic data boxes en


Files in this item

Files Size Format View
vojtášek_2010_bp.pdf 2.070Mb PDF View/Open
vojtášek_2010_vp.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open
vojtášek_2010_op.doc 45.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account