Analýza nákupního chování na Internetu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza nákupního chování na Internetu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pilík, Michal
dc.contributor.author Škařupová, Irena
dc.date.accessioned 2010-07-19T10:16:16Z
dc.date.available 2010-07-19T10:16:16Z
dc.date.issued 2010-05-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12517
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je analyzovat nákupní chování na Internetu. Práce je rozdělená na část teoretickou a analytickou. V teoretické části jsou zpracovány poznatky z oblasti internetového marketingu a chování zákazníků. V analytické časti je pomocí kvantitativního marketingového šetření, jmenovitě dotazníku, zkoumáno chování zákazníků na Internetu. Tato část je zakončena SWOT analýzou, která předpovídá budoucí vývoj nakupování na Internetu. cs
dc.format 64 s., 8 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 2282308 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Internet cs
dc.subject internetový marketing cs
dc.subject zákazníci cs
dc.subject internetový obchod cs
dc.subject chování zákazníků cs
dc.subject the Internet en
dc.subject Internet marketing en
dc.subject customers en
dc.subject online shop en
dc.subject customers' behaviour en
dc.title Analýza nákupního chování na Internetu cs
dc.title.alternative Analysis of Online Buying Behaviour of Internet Users en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Tomancová, Lucie
dc.date.accepted 2010-06-17
dc.description.abstract-translated The aim of the bachelor thesis is to analyze online behaviour of customers. The thesis is divided into the theoretical and analytical part. The theoretical part aims at observation of Internet marketing area and customers' behaviour. By usage of quantitative analysis, namely the questionnaire, the behaviour of customers on the Internet is investigated in the analytical part. The end of this part focuses on the SWOT analysis which tries to predict the future development of online shopping. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 13949
dc.date.assigned 2010-01-08
utb.result.grade B
local.subject elektronický obchod cs
local.subject spotřebitelské chování cs
local.subject electronic commerce en
local.subject consumer behavior en


Files in this item

Files Size Format View
škařupová_2010_bp.pdf 2.176Mb PDF View/Open
škařupová_2010_vp.doc 57Kb Microsoft Word View/Open
škařupová_2010_op.doc 47Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account