Analyzing Financial Statement of Centroprojekt Inc

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analyzing Financial Statement of Centroprojekt Inc

Show simple item record

dc.contributor.advisor Paseková, Marie cs
dc.contributor.author Zorigt, Bolor cs
dc.date.accessioned 2010-07-19T10:30:27Z
dc.date.available 2010-07-19T10:30:27Z
dc.date.issued 2010-05-07 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12547
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je založena na analýze účetní závěrky, v období 2004-2008, společnosti Centroprojekt as Zlín. Za účelem určení její současné finanční situaci pro své manažery i investorům, aby se rozhodnutí. Práce je rozdělena na teoretickou a analytickou částí. Teoretická část obsahuje finanční manažerských vycházející z výzkumu. Pokud analytické části se zabývá uvedením konkrétní poměry pomocí nástrojů a technik, a ve srovnání s průměrem odvětví stavebnictví. Na konci, hodnocení a návrh je uveden na základě analýzy společnosti budoucí vylepšení. cs
dc.format 49 s., 8 s. příloh cs
dc.format.extent 1747265 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject absolutní ukazatele cs
dc.subject průmysl průměru cs
dc.subject vertikální analýza cs
dc.subject horizontální analýza cs
dc.subject du-rybník analýzu a analýzu poměru cs
dc.subject Financial analysis en
dc.subject absolute indicators en
dc.subject Cumulative indicator en
dc.subject Industry average basis en
dc.subject vertical analysis en
dc.subject horizontal analysis en
dc.subject and ratio analysis en
dc.title Analyzing Financial Statement of Centroprojekt Inc cs
dc.title.alternative Analyzing Financial Statement of Centroprojekt Inc en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pálka, Přemysl cs
dc.date.accepted 2010-06-18 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is based on analyzing the financial statement, in period 2004-2008, of company Centroprojekt a.s Zlin. In order to determine its current financial position for its managers as well as investors to make decision. The thesis is divided into theoretical and analytical parts. Theoretical part contains financial managerial issue based on research. Where analytical part deals with indicating particular ratios by using the tools and techniques, and compared with Construction industry average. In the end, evaluation and suggestion is given based on the analysis for company's future enhancement. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 13969
dc.date.assigned 2010-01-08 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
zorigt_2010_bp.pdf 1.666Mb PDF View/Open
zorigt_2010_vp.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open
zorigt_2010_op.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account