"Living with Difference" - Immigration in the UK in the 20th and 21st Century.

DSpace Repository

Language: English čeština 

"Living with Difference" - Immigration in the UK in the 20th and 21st Century.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Janasová, Helena
dc.contributor.author Vlčková, Pavlína
dc.date.accessioned 2010-07-19T10:35:55Z
dc.date.available 2010-07-19T10:35:55Z
dc.date.issued 2010-05-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12559
dc.description.abstract Práce se zabývá vývojem imigrace ve Velké Británii. Soustředí se zejména na druhou polovinu 20. století a počátek 21. století. Podstatná část je věnována měnící se imigrační politice. Důležitou součást práce představuje pohled společnosti, jež se díky imigrantům stává různorodou a multietickou. Život etnických skupin přibližuje následující část, která se zabývá otázkou jejich začlenění do společnosti. cs
dc.format 47 s. cs
dc.format.extent 1310279 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Imigrace ve Velké Británii cs
dc.subject etnické skupiny cs
dc.subject kultura cs
dc.subject vláda cs
dc.subject legislativa cs
dc.subject 20. století cs
dc.subject 21. století cs
dc.subject společnost cs
dc.subject multikulturalismus cs
dc.subject integrace cs
dc.subject první generace imigrantů cs
dc.subject druhá generace imigrantů cs
dc.subject Immigration in Great Britain en
dc.subject ethnic minorities en
dc.subject culture en
dc.subject the Government en
dc.subject legislation en
dc.subject 20th century en
dc.subject 21st century en
dc.subject society en
dc.subject multiculturalism en
dc.subject integration en
dc.subject first generation immigrants en
dc.subject second generation immigrants en
dc.title "Living with Difference" - Immigration in the UK in the 20th and 21st Century. cs
dc.title.alternative "Living with Difference" - Immigration in the UK in the 20th and 21st Century. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vabroušková, Věra
dc.date.accepted 2010-06-17
dc.description.abstract-translated The thesis discusses the development of immigration in Great Britain. It focuses especially on the second half of the 20th century and the beginning of the 21st century. A substatnial part is devoted to the changing immigration policy. The view of the society which is becoming more varied and multiethnical thanks to the immigrants is an important section in this work as well. The following part concentrates on lives of the ethnic groups as well as on their integration into the society. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 13918
dc.date.assigned 2010-01-07
utb.result.grade B
local.subject Velká Británie cs
local.subject dějiny cs
local.subject etnické menšiny cs
local.subject začlenění imigrantů cs
local.subject Great Britain en
local.subject history en
local.subject ethnic minorities en
local.subject integration of immigrants en


Files in this item

Files Size Format View
vlčková_2010_bp.pdf 1.249Mb PDF View/Open
vlčková_2010_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
vlčková_2010_op.doc 48Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account