Behaviour of saw-mill Taxus s.r.o. in the period of the global crisis

DSpace Repository

Language: English čeština 

Behaviour of saw-mill Taxus s.r.o. in the period of the global crisis

Show simple item record

dc.contributor.advisor Přímal, Radim
dc.contributor.author Švarc, Stanislav
dc.date.accessioned 2010-07-19T10:59:00Z
dc.date.available 2010-07-19T10:59:00Z
dc.date.issued 2010-05-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12596
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá chováním malého podniku v době globální krize. Účelem této práce je podat komplexní pohled na věc. První kapitola se zabývá krizí jako takovou. Krize je definována nejprve obecně a následně ukázána skze důležité makroekonomické ukazatele. Pro ucelenost celé práce je popsáno jak konkrétně se hypoteční krize dotknula dřevozpracující firmy v České Republice. Dále jsou popsány dopady krize na chování zákazníků. Na změněné chování zákazníků reaguje firma protikrizovými opatřeními, která jsou popsána a zhodnocena ve čtvrté kapitole. Na základě S.W.O.T. analýzy je nastíněn možný rozvoj firmy. cs
dc.format 43 cs
dc.format.extent 7471408 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject malá firma cs
dc.subject globální krize cs
dc.subject protikrizová opatření cs
dc.subject ekonomická krize cs
dc.subject dřevozpracující průmysl cs
dc.subject pila cs
dc.subject small business en
dc.subject global crisis en
dc.subject anti-crisis measures en
dc.subject economic crisis en
dc.subject wood industry en
dc.subject saw-mill en
dc.title Behaviour of saw-mill Taxus s.r.o. in the period of the global crisis cs
dc.title.alternative Behaviour of saw-mill Taxus s.r.o. in the period of the global crisis en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Svobodová, Dagmar
dc.date.accepted 2010-06-17
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on behaviour of the small company in the period of the global crisis. Aim of this work is to give complex picture. First chapter is focused on crisis as such. The crisis is defined first in general and then shown via important macroeconomic indicators. It is further described how particularly the mortgage crisis touched wood-processing industry in the Czech Republic. Changes in customer's behaviour caused by the crisis are mentioned. In response to changed behaviour of customers company applied several anti-crisis measures which are described and evaluated in fourth chapter. Further possible development of company is sketched on the basis of S.W.O.T analysis. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 13945
dc.date.assigned 2010-01-08
utb.result.grade C
local.subject malé podniky cs
local.subject krizový management cs
local.subject dřevozpracující průmysl cs
local.subject finanční krize cs
local.subject small-sized enterprises en
local.subject crisis management en
local.subject woodworking industry en
local.subject financial crises en


Files in this item

Files Size Format View
švarc_2010_bp.pdf 7.125Mb PDF View/Open
švarc_2010_vp.doc 51Kb Microsoft Word View/Open
švarc_2010_op.doc 48Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account