Projekt implementace společnosti Kordárna, a.s. na inovačně orientovanou společnost

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt implementace společnosti Kordárna, a.s. na inovačně orientovanou společnost

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krchová, Hana cs
dc.contributor.author Sučová, Miriam cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T17:02:39Z
dc.date.available 2010-07-13T17:02:39Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1261
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na problematiku inovačně orientované společnosti. V rámci teoretické části je věnována pozornost především jednotlivým oblastem, s kterých se takto vybavená společnost skládá. V praktické části se práce věnuje vyhodnocení inovačního potenciálu společnosti Kordárna, a.s. a především pak analýze míry sofistikovanosti sou-časného inovačního systému, fungujícího ve společnosti. Na základě výsledků zmíněných analýz je vytvořen projekt primární implementace společnosti Kordárna, a.s. na inovačně orientovanou společnost, který se skládá ze zavedení funkce manažera inovací, vytvoření systému shromaždování podnětů, podpory kreativity a vytvoření motivačního programu cs
dc.format 78 s., 8 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1292754 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso de cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject inovace cs
dc.subject inovační systém cs
dc.subject inovační společnost cs
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject manažer inovací cs
dc.subject innovation en
dc.subject system of innovation en
dc.subject innovatively directed organization en
dc.subject competitiveness en
dc.subject manager for innovation en
dc.title Projekt implementace společnosti Kordárna, a.s. na inovačně orientovanou společnost cs
dc.title.alternative The project of immplementation Kordárna, a.s. company to innovately directed company en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Trn, Martin cs
dc.date.accepted 2006-06-07 cs
dc.description.abstract-translated This thesis is aimed to the problems of innovatively directed organisations. In the theore-tical part is the attention devoted mostly to indiviual parts which is this kind of organizati-on provided with. The practical part of this thesis is devoted to evaluation of innovational capacity in the Kordárna, a.s. company and then mostly to the analysis of the degree of sophistry in innovative systém which is workable in the company. On the basis of the re-sults of the analysis is build up a primary project to the modification Kordárna, a.s. com-pany for innovatively directed organisations, which consists of these parts : introduction of manager for innovation, to create the systém of gleaning the inputs for innovation, support of creativity and creation of motivational programm. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3947
dc.date.assigned 2006-03-06 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
sučová_2006_dp.pdf 1.232Mb PDF View/Open
sučová_2006_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
sučová_2006_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account