1.Dokumentace průběhu přípravy a realizace bakalářské práce a rešrže 2.Posádka , animovaný film

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

1.Dokumentace průběhu přípravy a realizace bakalářské práce a rešrže 2.Posádka , animovaný film

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slivka, Ondrej cs
dc.contributor.author Balgová, Barbora cs
dc.date.accessioned 2010-07-19T11:55:50Z
dc.date.available 2010-07-19T11:55:50Z
dc.date.issued 2010-05-17 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12715
dc.description.abstract Bakalářská práce popisuje průběh práce na vytváření kresleného filmu "Posádka". Film je kreslen za pomocí digitální technologie v počítačovém programu Aura a tato písemná práce je zaměřena na popis kroků, které předcházely vlastní výrobě filmu a kroků, které doprovázely celou výrobu filmu, jakými jsou například: animační příprava, technologie zpracování, výtvarné řešení a postprodukce. cs
dc.format 39 s. , 30s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 12040716 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Námět cs
dc.subject inspirační a klíčové zdroje cs
dc.subject scénář cs
dc.subject animatik cs
dc.subject animace cs
dc.subject Theme en
dc.subject inspirational and key resources en
dc.subject script en
dc.subject animatic en
dc.subject animation en
dc.title 1.Dokumentace průběhu přípravy a realizace bakalářské práce a rešrže 2.Posádka , animovaný film cs
dc.title.alternative 1. Teoretical part: Documentary of preparation and realisation of bachelor work and reserch 2. Practical part: Cabin crew , animation en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hejcman, Ivo cs
dc.date.accepted 2010-06-10 cs
dc.description.abstract-translated The Bachelor'swork describes the course of work on creating a cartoon "Cabin crew". The film is animated using the digital technology in Aura computer program and the work is focused on description of the steps preceding production of the film itself and the steps accompanying the whole production of the film as follows: animation preparation, technology of processing, art solution and postproduction en
dc.description.department Ústav animace a audiovize cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/124 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Animovaná tvorba cs
dc.thesis.degree-discipline Animation en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Teorie a praxe audiovizuální tvorby cs
dc.thesis.degree-program Theory and Practice of Audiovisual Arts en
dc.identifier.stag 13806
dc.date.assigned 2010-01-11 cs
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
balgová_2010_bp.pdf 11.48Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account