Rodinné vztahy - možnosti jejich regulace právem a morálkou

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Rodinné vztahy - možnosti jejich regulace právem a morálkou

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kejdová, Miroslava cs
dc.contributor.author Macák, Václav cs
dc.date.accessioned 2010-07-19T15:40:27Z
dc.date.available 2010-07-19T15:40:27Z
dc.date.issued 2009-11-27 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12801
dc.description.abstract Záměrem práce je zjistit, jaká je společenská efektivnost právní normy, kterou je střídavá a společná výchova na základě § 26 zákona č. 91/1998 Sb. Do jaké míry může tato norma regulovat rodinné vztahy. Vyhodnotit a odůvodnit rozdílnost názorů týkajících se problematiky střídavé a společné výchovy a toto vyhodnocení konfrontovat jak se záměrem sledovaným právní normou, tak s výsledky právní praxe. Zároveň je tato práce i odůvodněním nutnosti, aby bylo dosaženo opravdu objektivního zhodnocení, akceptace výkladu právní normy, názorů všech zúčastněných ?oborů a vědeckých disciplín?, stejně tak orgánů s rozhodujícími pravomocemi. Stejnou měrou je zde snaha o interpretaci zjištěných závěrů, jejichž syntézou by mohly být odpovědi, které mohou pomoci řešit problémy, posunout vnímání. cs
dc.format 48 s. cs
dc.format.extent 282224 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Střídavá a společná výchova cs
dc.subject otcovská role cs
dc.subject rozvodové řízení cs
dc.subject dítě cs
dc.subject matka cs
dc.subject kritéria výchovy cs
dc.subject rodina cs
dc.subject Shared parenting en
dc.subject child custody en
dc.subject fatherlike role en
dc.subject divorce proceedings en
dc.subject child en
dc.subject mother en
dc.subject criterions of custody en
dc.subject family en
dc.title Rodinné vztahy - možnosti jejich regulace právem a morálkou cs
dc.title.alternative Family relations - possibilities of their law and moral regulations en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kuklová, Jana cs
dc.date.accepted 2010-01-25 cs
dc.description.abstract-translated The main aim of this work is to find out how hight is the social effectivity of law of shared parenting and child custody on the basis of § 26 zákona č. 91/1998 Sb. It determines the degree of regulation of family relationships. This work evaluates and gives reasons for the divergence of opinions involving problems with shared parenting and child custody. The evaluation is confronted not only with the intent which is monitoring by law, but also with results of legal practise. At the same time the thesis justifies the necessity to achieve the objective evaluation, acceptation of the interpretation law, opinions of participatory ?branches and scientific disciplines? as well as decisive authority power. This work tries to interpret established conclusion to the same extent. The conclusion deals with the problems, their answers could be the synthesis that solve problems and transfer perception. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1016085
dc.date.assigned 2008-04-30 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
macák_2010_bp.pdfBlocked 275.6Kb PDF View/Open
macák_2010_vp.doc 27Kb Microsoft Word View/Open
macák_2010_op.doc 27Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account