Gendrové stereotypy v reklamě - reklama v průběhu 20. století se zaměřením na gendrové stereotypy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Gendrové stereotypy v reklamě - reklama v průběhu 20. století se zaměřením na gendrové stereotypy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Piska, Josef
dc.contributor.author Rusínová, Michaela
dc.date.accessioned 2010-07-19T16:08:41Z
dc.date.available 2010-07-19T16:08:41Z
dc.date.issued 2010-05-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12833
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře s reklamou, konkrétně genderovými stereotypy v reklamě, co to genderové stereotypy v reklamě jsou, jak se projevují a jaký mají pro marketing význam. V první části se zaměřuji na teorii ohledně reklamy, gendru jako takového, ve společnosti a poté propojení gendru s reklamou a vývoj v průběhu 20.století. Druhá část popisuje ovlivnění gendru v reklamě společností, politikou a historií v ČR a USA, srovnání genderových stereotypů v reklamě v těchto zemích. Součástí bakalářské práce jsou také případové studie reklam určitých společností, kde se genderové stereotypy vyskytují nejčastěji. Tato bakalářská práce slouží k vysvětlení podstaty genderových stereotypů v reklamě a porovnání úrovně reklamy v ČR a USA se zaměřením na genderové stereotypy. cs
dc.format 78 s. cs
dc.format.extent 2873123 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject reklama cs
dc.subject gender cs
dc.subject USA cs
dc.subject ČR cs
dc.subject vývoj cs
dc.subject stereotyp cs
dc.subject advertising en
dc.subject gender en
dc.subject USA en
dc.subject Czech Republic en
dc.subject development en
dc.subject stereotype en
dc.title Gendrové stereotypy v reklamě - reklama v průběhu 20. století se zaměřením na gendrové stereotypy cs
dc.title.alternative Gender stereotypes in advertising - Advertising during 20th century with the intention of gender stereotypes en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Nemčoková, Katarína
dc.date.accepted 2010-06-17
dc.description.abstract-translated The aim of the bachelor thesis is to acquiant readers with advertising, mainly with gender stereotypes in advertising, what the gender stereotypes in advertising are, how they behave and what their marketing purpose is. In a first part I focus on theory about advertising, gender as such, gender in society, connection gender with advertising and development of gender stereotypes in advertising during 20th century. Second part describes how is the gender in advertising influenced by policy and history in Czech Republic and USA, comparison of the gender stereotypes in advertising in these two countries. Advertising case studies are also a part of the bachelor thesis. These case studies are advertisement of companies, where the appearance of gender is obvious. This bachelor thesis serves for explanation of gender stereotypes in advertising and comparison of the advertising level in Czech Republic and USA. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 13947
dc.date.assigned 2010-01-08
utb.result.grade E
local.subject genderové stereotypy cs
local.subject reklama cs
local.subject gender stereotypes en
local.subject advertising en


Files in this item

Files Size Format View
rusínová_2010_bp.pdf 2.740Mb PDF View/Open
rusínová_2010_vp.pdf 52.10Kb PDF View/Open
rusínová_2010_op.doc 48Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account