Finanční analýza jako podklad pro stanovení finanční situace firmy I.D.C. Praha, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Finanční analýza jako podklad pro stanovení finanční situace firmy I.D.C. Praha, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hanzal, Vladimír cs
dc.contributor.author Pospíšilová, Vendula cs
dc.date.accessioned 2010-07-19T16:24:18Z
dc.date.available 2010-07-19T16:24:18Z
dc.date.issued 2010-04-27 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12860
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu společnosti I.D.C. Praha, a.s. Cílem práce je zhodnotit finanční situaci společnosti a navrhnout konkrétní opatření, která mohou pomoci zlepšit její hospodaření. V první části je popsána metodologie finanční analýzy, její uživatelé a zdroje informací. V části analytické provádím finanční analýzu společnosti, pomocí které je společnost zhodnocena, a jsou uvedena patřičná doporučení. cs
dc.format 59 s., 8 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1445594 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject finanční zdraví cs
dc.subject finanční tíseň cs
dc.subject rentabilita cs
dc.subject likvidita cs
dc.subject zadluženost cs
dc.subject pyramidový rozklad cs
dc.subject odvětvová analýza cs
dc.subject financial analysis en
dc.subject financial health en
dc.subject financial distress en
dc.subject profitability en
dc.subject liquidity en
dc.subject debt en
dc.subject pyramidal analysis en
dc.subject sector analysis en
dc.title Finanční analýza jako podklad pro stanovení finanční situace firmy I.D.C. Praha, a.s. cs
dc.title.alternative Financial analysis as a basis for establishing the financial situation of the firm I.D.C. Prague Inc. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Janáčová, Radana cs
dc.date.accepted 2010-05-28 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on a financial analysis of the company IDC Prague Inc. The aim of this work is to assess the financial situation of the company and propose concrete measures that can help improve its management. The first part describes the methodology of financial analysis, its users and resources. In the analytical part I perform financial analysis of the company, through which the company is evaluated and given appropriate recommendations. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 15250
dc.date.assigned 2010-02-23 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
pospíšilová_2010_bp.pdf 1.378Mb PDF View/Open
pospíšilová_2010_vp.pdf 271.0Kb PDF View/Open
pospíšilová_2010_op.pdf 254.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account