Baby masáže

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Baby masáže

Show simple item record

dc.contributor.advisor Žárská, Kateřina cs
dc.contributor.author Velešíková, Kateřina cs
dc.date.accessioned 2010-07-19T16:35:05Z
dc.date.available 2010-07-19T16:35:05Z
dc.date.issued 2010-06-01 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12875
dc.description.abstract Tématem své bakalářské práce jsem si zvolila ,,Baby masáže''. V teoretické části se zabývám historií péči o dítě, popisuji fyziologického novorozence a kojence do 1 roku věku. Jeho psychomotorický vývoj a vývoj opěrné motoriky. Dále se věnuji významu dotyku a masáže. Popisuji vliv masáže a postupy masáží u dítěte. V praktické části se zabývám výzkumem pomocí dotazníkového šetření, kde jsem se snažila zjistit informovanost žen o baby masážích. V závěru práce jsem vyhodnotila výsledky výzkumu a přínos, který má práce měla. cs
dc.format 74 s., 3 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 2327227 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Baby masáž cs
dc.subject novorozenec cs
dc.subject kojenec cs
dc.subject historie cs
dc.subject dotek cs
dc.subject kůže cs
dc.subject masáž cs
dc.subject psychomotorický vývoj cs
dc.subject opěrná motorika cs
dc.subject Baby massages en
dc.subject newborn en
dc.subject sucker en
dc.subject history en
dc.subject touch en
dc.subject skin en
dc.subject massage en
dc.subject psychomotor development en
dc.subject supporting motor en
dc.title Baby masáže cs
dc.title.alternative Baby massage en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Gálíková, Magda cs
dc.date.accepted 2010-06-22 cs
dc.description.abstract-translated I choose the ,,Baby massage'' as the topic of my thesis. The theoretical part deals with the history of child care, describe the physiological newborns and infants up to 1 year of age. His psychomotor development and supporting the development of motor skills. Next I attended the importance of touch and massage. Describe the effect of massage and massage procedure in a child. The practical part deals with the research quastionnaire, where I tired to find information for women about baby massage. In conclusion I assess the results of research and the asset of the work was. en
dc.description.department Ústav porodní asistence cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/102 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cs
dc.thesis.degree-discipline Midwife en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cs
dc.thesis.degree-program Midwifery en
dc.identifier.stag 14168
dc.date.assigned 2010-01-15 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
velešíková_2010_bp.pdf 2.219Mb PDF View/Open
velešíková_2010_vp.doc 48Kb Microsoft Word View/Open
velešíková_2010_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account