Valtice - návrh úprav expozice Zemědělského muzea

DSpace Repository

Language: English čeština 

Valtice - návrh úprav expozice Zemědělského muzea

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lapka, Karel
dc.contributor.author Havlová, Nela
dc.date.accessioned 2010-07-19T17:50:59Z
dc.date.available 2010-07-19T17:50:59Z
dc.date.issued 2010-05-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13024
dc.description.abstract V dnešní době stále klesá zájem o kulturu. Počet návštěvníků galerií a muzeí stagnuje. Mladší generaci nezajímá historie jejich národa nebo zajímavosti, ze kterých by mohli čerpat informace ke studiím, ale tíhnou směrem kupředu v informačních technologiích. Muzea a galerie, která nenabízí společnosti dostatek expozic v moderním duchu, jsou odstrčena do pozadí a vytlačují je veletrhy a výstavy krátkodobého rázu. Tato bakalářská práce řeší způsob, jak skloubit vizuální a informační podobu dohromady, aby poskytla návštěvníkovi dostatečné informace v zajímavém a naučném prostředí právě při návštěvě muzejních expozic nebo galerií. cs
dc.format 44 s. , 7 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 2851608 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Klíčová slova: kultura cs
dc.subject galerie cs
dc.subject muzeum cs
dc.subject veletrh cs
dc.subject Key words: culture en
dc.subject gallery en
dc.subject museum en
dc.subject trade fair en
dc.title Valtice - návrh úprav expozice Zemědělského muzea cs
dc.title.alternative Valtice - Concept of adaptation of the exposition the agronomic museum en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kreibichová, Blanka
dc.date.accepted 2010-06-17
dc.description.abstract-translated Nowadays there is declining interest in the culture. Number of visitors to galleries and museums is stagnating. The younger generation is not interested in the history of their nation or interesting information, from which they could draw on information in the study, but they are leaning forward in information technology. Museums and galleries, which offer to the society plenty of exhibitions in the modern spirit, are displaced into the background and crowding fairs and exhibitions is a short-term nature. This thesis addresses how to combine visual and information form together to give visitors enough information in an interesting and educational environment just by visiting exhibitions and galleries. en
dc.description.department Ústav prostorového a produktového designu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/128 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Prostorová tvorba cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - 3D Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 14966
dc.date.assigned 2010-01-11
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
havlová_2010_bp.pdf 2.719Mb PDF View/Open
havlová_2010_vp.doc 61.5Kb Microsoft Word View/Open
havlová_2010_op.doc 63Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account