Principy a metody motivace pracovníků v organizacích

DSpace Repository

Language: English čeština 

Principy a metody motivace pracovníků v organizacích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Navrátil, Josef
dc.contributor.author Kopecká, Denisa
dc.date.accessioned 2010-07-19T18:09:24Z
dc.date.available 2010-07-19T18:09:24Z
dc.date.issued 2010-05-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13068
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá principy a metodami motivace pracovníků v organizacích. V teoretické části jsou rozebírány základní pojmy v oblasti motivace, principy a metody hmotné a nehmotné motivace pracovníků v organizacích. Dále popisují typy motivací a jejich různé teorie. Charakterizuje také motivační strategii a vztahy na pracovišti. V praktické části je srovnáván sektor ziskový se zastoupením firmy EXTRAPLAST s.r.o. s neziskovým sektorem, který je zastoupen Dětským centrem Zlín. Následuje část sezna-mující se sběrem dat dotazníkového šetření s jeho vyhodnocení. Na závěr je zmíněno něko-lik návrhů a doporučení pro zlepšení motivace pracovníků v těchto organizacích. cs
dc.format 61 cs
dc.format.extent 2065834 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject hmotná motivace cs
dc.subject nehmotná motivace cs
dc.subject organizace cs
dc.subject principy motivace cs
dc.subject teorie motivace cs
dc.subject material motivation en
dc.subject non-material motivation en
dc.subject organization en
dc.subject motivation principles en
dc.subject motivation theory en
dc.title Principy a metody motivace pracovníků v organizacích cs
dc.title.alternative Motivation principles and methods of the personel in company en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Zemánek, Pavel
dc.date.accepted 2010-06-15
dc.description.abstract-translated The Bachelor thesis deals with principles and methods of motivating employees. The theoretical part analyzes basic terminology, principles and methods of both material and non-material motivation. Various motivation types and theories are described, as well as motivation strategies and relations in a workplace. The practical part then compares for-profit (represented by EXTRAPLAST s.r.o.) and not-for-profit (represented by Dětské centrum Zlín) sectors. Data were gathered by means of questionnaire surveying and then evaluated. Several suggestions and recommendations to better motivate employees of the organizations are listed as a conclusion. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/107 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Logistika a management cs
dc.thesis.degree-discipline Logistics and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 15426
dc.date.assigned 2010-02-12
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
kopecká_2010_bp.pdfBlocked 1.970Mb PDF View/Open
kopecká_2010_vp.doc 61Kb Microsoft Word View/Open
kopecká_2010_op.doc 46Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account