Projekt pro vyhodnocení implementace "Řízení pracovníků v terénu" pomocí systému workflow managementu v energetické společnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt pro vyhodnocení implementace "Řízení pracovníků v terénu" pomocí systému workflow managementu v energetické společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tuček, David cs
dc.contributor.author Lukeš, Richard cs
dc.date.accessioned 2010-07-19T18:15:57Z
dc.date.available 2010-07-19T18:15:57Z
dc.date.issued 2010-05-03 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13083
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce, je vypracovat projekt pro vyhodnocení návrhu implementace Workflow managementu v energetické společnosti. Teoretická část podává přehled o zá-kladních funkcích workflow managementu, konkrétně o možnostech jeho využití jako o moderní metodě efektivního řízení podniku. Praktická část je zaměřena na vypracování projektu pro vyhodnocení implementace. Toto vyhodnocení spočívá v analýze současného stavu s promítnutím přínosů workflow managementu, jak v oblasti přímého snížení nákladů, tak v oblasti možných nepřímých přínosů díky vyšší efektivitě práce. Na důležitou otázku o rozhodnutí případné implementace systému workflow managementu systému ve společnosti, vypovídá závěrečná část práce o návratnosti případné investice. cs
dc.format 117 s., 5 s. příloh cs
dc.format.extent 2444831 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Workflow management systém cs
dc.subject document imaging cs
dc.subject plánování cs
dc.subject controlling cs
dc.subject Workflow management system en
dc.subject document imaging en
dc.subject planig en
dc.subject controlling en
dc.title Projekt pro vyhodnocení implementace "Řízení pracovníků v terénu" pomocí systému workflow managementu v energetické společnosti cs
dc.title.alternative Project for evaluation of implementation "Workforce management in terrain" through the use of the workflow management system in an energy company. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Zámečník, Roman cs
dc.date.accepted 2010-05-25 cs
dc.description.abstract-translated The aim of this theses is the preparation of a project which should evaluate a suggestion of workflow management implementation in an energy company. The theoretical part deals with the basic functions of workflow management, specifically with the possibilites of its usage as a modern method of efficient company management. The practical part is focused on the elaboration of a project for the evaluation of implemetation. This evaluation consists in the analysis of the current state with application of worklfow management's contribution in the field of direct cost reduction, as well as non-direct contribution due to the higher work effectiveness. The final part, which treats of the economic return of possible invest-ment, gives us an answer to an important question concerning the decision of possible im-plemetation of a work flow management system in a company. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 16229
dc.date.assigned 2010-03-29 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
lukeš_2010_dp.pdf 2.331Mb PDF View/Open
lukeš_2010_vp.doc 66Kb Microsoft Word View/Open
lukeš_2010_op.doc 69Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account