Design koupelny s využitím materiálu HI-MACS

DSpace Repository

Language: English čeština 

Design koupelny s využitím materiálu HI-MACS

Show simple item record

dc.contributor.advisor Škarka, Pavel
dc.contributor.author Sekerová, Michaela
dc.date.accessioned 2010-07-19T18:21:06Z
dc.date.available 2010-07-19T18:21:06Z
dc.date.issued 2010-05-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13093
dc.description.abstract V této bakalářské práci se zabývám použitím materiálu HI-MACS v koupelnovém designu. Práce je rozdělena do tří částí. První teoretická část je zaměřena především na samotný materiál. Uvádí jeho charakteris-tické vlastnosti, způsoby zpracování a firmy zabývající se jeho distribucí. Také zde nastiňuji historii koupelen a standartně používané materiály v koupelnovém prostředí. Druhá praktická část se zabývá analýzou současného trhu aplikací z HI-MACS. Třetí projektová část představuje koncept projektu, prvotní návrhy a finální konstrukční řešení. cs
dc.format 49 s. cs
dc.format.extent 4731632 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject HI-MACS cs
dc.subject materiál cs
dc.subject koupelna cs
dc.subject deska cs
dc.subject HI-MACS en
dc.subject material en
dc.subject bathroom en
dc.subject sheet en
dc.title Design koupelny s využitím materiálu HI-MACS cs
dc.title.alternative Bathroom Design using material HI-MACS en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Surman, Martin
dc.date.accepted 2010-06-08
dc.description.abstract-translated In this bachelor thesis deals with the application HI-MACS material in bathroom design. The thesis is divided into three parts. The first theoretical part is mainly focussed on the material itself. Presents the characteristics, fabrication possibilities and companies involved in its distribution. I also describe the history of bathrooms and standard materials used in the bathroom-mental. The second practical part deals with analysis of current market applications of HI-MACS. The third project part presents the concept of the project, the initial design and final design solutions. en
dc.description.department Ústav prostorového a produktového designu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/128 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Průmyslový design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Industrial Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 14852
dc.date.assigned 2010-01-11
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
sekerová_2010_bp.pdf 4.512Mb PDF View/Open
sekerová_2010_vp.doc 63.5Kb Microsoft Word View/Open
sekerová_2010_op.doc 70Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account