Společenská odpovědnost organizací v kontextu komplexní podnikové integrace

DSpace Repository

Language: English čeština 

Společenská odpovědnost organizací v kontextu komplexní podnikové integrace

Show full item record

No preview available
Title: Společenská odpovědnost organizací v kontextu komplexní podnikové integrace
Author: Hercík, Pavel
URI: http://hdl.handle.net/10563/13098
Date: 2010-02-05
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: application/pdf
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Společenská odpovědnost organizací - Corporate Social Responsibility (CSR) představuje dobrovolný závazek organizací nad rámec zákonných povinností chovat se odpovědně ke svým zaměstnancům, prostředí ve které podnikají, k regionu ve kterém působí. CSR zahrnuje myšlenky etiky v podnikání. Organizace, které přijaly CSR za své, pěstují dobré vztahy se všemi zájmovými skupinami, se snaží minimalizovat negativní dopady činnosti na životní prostředí. Výrazem etického podnikání je přijímání a dodržování etických kodexů, transparentnosti ve svých činnostech. CSR v kontextu komplexní podnikové integrace znamená postupnou aplikaci prvků, postupů a zásad do systémů řízení i celkové strategie organizací. CSR je podepřena třemi hlavními pilíři - ekonomickým, sociálním a environmentálním. Ekonomická oblast není upřednostňována na úkor oblastí ostatních. Pro naplňování myšlenky společenské odpovědnosti organizací není nezbytné, aby byly vždy naplňovány všechny tři pilíře, bytˇje takový přístup jistě vítán. Je na zvážení každé organizace, aby se rozhodla, v jaké oblasti se chce profilovat v závislosti na své ekonomické síle a celkovém zaměření. Zkoumání přístupu organizací k naplňování společenské odpovědnosti organizací a prokázání či vyvrácení stanovených hypotéz je náplní této práce.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
hercík_2010_dp.pdf 3.314Mb PDF View/Open
hercík_2010_vp.pdf 145.0Kb PDF View/Open
hercík_2010_op.pdf 70.58Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account