Rodina a drogová závislost, příčiny a sociální důsledky

DSpace Repository

Language: English čeština 

Rodina a drogová závislost, příčiny a sociální důsledky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaňková, Zdeňka
dc.contributor.author Babčanová, Renata
dc.date.accessioned 2010-07-19T18:31:08Z
dc.date.available 2010-07-19T18:31:08Z
dc.date.issued 2010-04-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13117
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na příčiny a sociální důsledky drogové závislosti ve vztahu k rodině. Charakterizuje drogovou scénu v České republice včetně protidrogové politiky státu. Vysvětluje pojem drogové závislosti, zabývá se příčinami jejího vzniku zejména v rodinném prostředí. Zaměřuje se na vztahy v rodině ovlivněné drogovou závislostí a na sociální a právní důsledky. cs
dc.format 56 s. cs
dc.format.extent 626622 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject droga cs
dc.subject drogová závislost cs
dc.subject prevence cs
dc.subject rizikové faktory cs
dc.subject rodina cs
dc.subject výchova cs
dc.subject Drug en
dc.subject drug addiction en
dc.subject prevention en
dc.subject risk factors en
dc.subject family en
dc.subject upbringing en
dc.title Rodina a drogová závislost, příčiny a sociální důsledky cs
dc.title.alternative Family and drug dependence, causes and social effects en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jašková, Vendula
dc.date.accepted 2010-06-16
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis focuses on causes of drug addiction and social impacts of drug addiction in relation to family. It characterises drug scene in the Czech republic including state anti-drug policy. It explains the concept of drug addiction and deals with causes of drug addiction origination, especially in family environment. This thesis focuses on family relations affected by drug addiction and on social and legal impacts. en
dc.description.department Katedra aplikovaného práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 14391
dc.date.assigned 2009-04-30
utb.result.grade A
utb.result.grade A
local.subject rodinné prostředí cs
local.subject drogová závislost cs
local.subject drogová prevence cs
local.subject family environment en
local.subject drug dependence en
local.subject drug abuse prevention en


Files in this item

Files Size Format View
babčanová_2010_bp.pdf 611.9Kb PDF View/Open
babčanová_2010_vp.doc 28Kb Microsoft Word View/Open
babčanová_2010_op.doc 30Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account