Datové schránky - projekt kurzu v prostředí LMS Moodlu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Datové schránky - projekt kurzu v prostředí LMS Moodlu

Show full item record

No preview available
Title: Datové schránky - projekt kurzu v prostředí LMS Moodlu
Author: Bartuška, Radek
Advisor: Jašek, Roman
Abstract: Začátkem července 2009 spustilo Ministerstvo vnitra další sluţbu eGovernmentu a to projekt Datové schránky. Tento projekt má za úkol zjednodušit komunikaci právnických i fyzických osob se státními orgány veřejné moci, tedy státními subjekty. Tento projekt je naprostá novinka v komunikaci nejen státní správy. Datové schránky slouţí jako nástroj pro efektivní doručování a zároveň autorizované konverze dokumentů fyzickým osobám, podnikatelům a úřadům. Tato práce shrnuje známé informace o tomto projektu, vysvětluje faktický význam datových schránek a pokouší se nastínit celé technologické pozadí projektu na uţivatelské úrovni. Můţe slouţit také jako manuál pro pomoc a řešení situací při práci s datovou schránkou. Dále práce obsahuje výukový kurz v prostředí LMS Moodle. Autor této práce se o problematiku zajímá, sleduje vývoj datových schránek a sám je také pouţívá. Projekt datové schránky hodnotím převáţně pozitivně. Jedná se o ojedinělý počin, který ani v zahraničí nemá obdoby a ostatní státy ho moţná jednou (po napravení všech chyb a vyladění celého systému) převezmou. 17. května 2010 došlo k počátečním problémům s bezpečností systému a přesměrováním podvodných stránek, které se vydávají za oficiální a následně dochází ke krádeţi přihlašovacích údajů. I přes tyto velké překáţky projekt běţí a funguje dál. Drţme mu palce, ať minimálně nezpomaluje.
URI: http://hdl.handle.net/10563/13125
Date: 2010-05-31
Availability: Bez omezení
Department: Ústav automatizace a řídicí techniky
Discipline: Učitelství informatiky pro základní a střední školy
Grade for thesis and defense: C 15224


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
bartuška_2010_dp.pdf 3.915Mb PDF View/Open
bartuška_2010_vp.doc 292Kb Microsoft Word View/Open
bartuška_2010_op.doc 258Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account