Finanční analýza podniku XY a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Finanční analýza podniku XY a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Knápková, Adriana cs
dc.contributor.author Vrancová, Kateřina cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T17:32:40Z
dc.date.issued 2006-05-19 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1322
dc.description.abstract Má bakalářská práce je věnována problematice finanční analýzy. V teoretické části jsou popsány nástroje FA, proč je tato analýza důležitá pro každou společnost, kdo se zajímá o výsledné informace, jakým způsobem zpracovávat účetní data. V praktické části je provedena samotná finanční analýza na vybrané společnosti, její zhod-nocení a výsledky. Na tyto údaje navazují doporučení podniku, vedoucí ke zlepšení stávají-cí situace. cs
dc.format 78 s., 18 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 751400 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 19.05.2036 cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject metody FA cs
dc.subject uživatelé cs
dc.subject zdroje a cíle FA cs
dc.subject poměrový ukazatelé cs
dc.subject ukazatelé absolutní cs
dc.subject souhrnné metody cs
dc.subject financial analysis en
dc.subject FA methods en
dc.subject users en
dc.subject sources and purposes of FA en
dc.subject ration indexes en
dc.subject absolute indexes and other methods en
dc.title Finanční analýza podniku XY a.s. cs
dc.title.alternative Financial analysis of the company XY Inc. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jirčíková, Eva cs
dc.date.accepted 2006-06-14 cs
dc.date.vskp-available 2036-05-19
dc.description.abstract-translated The following study deals with a corporate financial analysis. The theoretical part de-scribes the tools and techniques of a financial analysis and explains its importance to every company that cares about its performance and the ways of doing accounts and processing the accounting data. The practical part presents a concrete financial analysis of a selected company performed to determine and estimate its value and the current financial situation. The resulting findings and data provide the foundation for recommendations tailored to specific goals of the com-pany that would help to improve its current performance. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 3194
dc.date.assigned 2006-03-13 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
vrancová_2006_bp.pdfBlocked 733.7Kb PDF View/Open
vrancová_2006_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
vrancová_2006_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account