Integrace a desintegrace obci ve Zlínském kraji od roku 1990

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Integrace a desintegrace obci ve Zlínském kraji od roku 1990

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matula, Miloš cs
dc.contributor.author Pavelka, Aleš cs
dc.date.accessioned 2010-07-19T22:33:18Z
dc.date.available 2010-07-19T22:33:18Z
dc.date.issued 2010-05-03 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13232
dc.description.abstract Sídelní struktura České republiky je velmi rozdrobená. Nejinak je tomu i ve Zlínském kraji. Cílem práce je zanalyzovat vývoj integrace a desintegrace obcí ve Zlínském kraji od roku 1990. Popsat současný stav integrace obcí v ČR, vymezit problémové oblasti a zhodnotit další možnosti těchto procesů. Teoretická část se týká vymezení samosprávy a charakteristice obecního zřízení v ČR. Praktická část je zaměřena na historický vývoj sídelní struktury v ČR, vymezení problémů současného obecního uspořádání, včetně současných předpokladů integrace obcí. Další část pojednává o současné situace integrace obcí ve Zlínském kraji na základě dotazníkového šetření a příklad vzniku nové obce Želechovice nad Dřevnicí. Závěrečná kapitola je věnována zhodnocení možností integračních procesů. cs
dc.format 91 s., 5 s. příloh cs
dc.format.extent 1255388 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject obec cs
dc.subject integrace cs
dc.subject desintegrace cs
dc.subject spolupráce obcí cs
dc.subject municipality en
dc.subject integration en
dc.subject disintegration en
dc.subject municipality cooperation en
dc.title Integrace a desintegrace obci ve Zlínském kraji od roku 1990 cs
dc.title.alternative Integration and desintegration of municipalities in Zlín region since 1990 en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šimek, Petr cs
dc.date.accepted 2010-05-25 cs
dc.description.abstract-translated Settlement structure in Czech Republic is extremely desintegrated. It is the same in the Zlín region. The aim of diploma theses is to analyze development of integration and desintegration of municipalities in Zlín region. To describe actual situation in Czech Republic, define troubled areas and evaluate further possibilities of these processes. Theoretical part is focused on description of self-government and regional government. Practical part of this these is aim on historical development of settlement structure in Czech Republic, definition of troubled areas including actual possibilities of integration municipalities. Next part deals with actual situation in Zlín region, for which the method of a questionnaire was used and description of newly-formed village Želechovice nad Dřevnicí. Final chapter evaluate possibilities of integration processes. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/178 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 15667
dc.date.assigned 2010-03-29 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
pavelka_2010_dp.pdf 1.197Mb PDF View/Open
pavelka_2010_vp.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open
pavelka_2010_op.zip 20.42Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account