1. Dokumentace přípravy, realizace bakalářské práce a rešerše 2. Vypasený rok

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

1. Dokumentace přípravy, realizace bakalářské práce a rešerše 2. Vypasený rok

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zeman, Michal
dc.contributor.author Tomek, Lukáš
dc.date.accessioned 2010-07-19T23:20:47Z
dc.date.available 2010-07-19T23:20:47Z
dc.date.issued 2010-05-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13310
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřená na popis přípravy a postupný vývoj a tvorbu animovaného filmu. Jedná se o krátký lehce morbidní snímek se soustředěním na jídlo a prostředí venkova. Film byl vytvořen za pomoci počítačových programů, digitální kresby, plošek a jedná se tak i přes velkou převahu kreslené animace o kombinovanou techniku. V této práci se budu zabývat především zdroji inspirace, vývojem scénáře, výtvarným řešením a jeho zpracováním, technikou animace a postprodukcí. V příloze je obsažen obrázkový scénář, skicy a také návrh plakátu. Dále pak přikládám animovaný film jak na CD, tak na DVD. cs
dc.format 34 s., 18 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 21733224 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Klíčová slova: animace cs
dc.subject animovaný film cs
dc.subject kreslený film cs
dc.subject digitální animace cs
dc.subject kombinovaná technika cs
dc.subject Key words: animation en
dc.subject animated movie en
dc.subject drawing animation en
dc.subject digital animation en
dc.subject combined technics en
dc.title 1. Dokumentace přípravy, realizace bakalářské práce a rešerše 2. Vypasený rok cs
dc.title.alternative 1. Teoretical part: Documentation of preparation and realization of bachelor thesis and research study 2. Practical part: Wellfed year - drawing animated film en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Slivka, Ondrej
dc.date.accepted 2010-06-10
dc.description.abstract-translated The target of a bachelor's thesis is to describe gradual process a development of an animation job. This work is a little bit morbid movie. The key words are Food and the Country. I made this film by computer programmes, digital drawing, objects. It is combined technics with big number of drawings. I am going to focus on inspiration, screenplay development, visualization - process and technology of an animation and postproduction. Showcase of screenplay, drawings and poster are in attachment. There is also movie - CD and DVD. en
dc.description.department Ústav animace a audiovize cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/124 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Animovaná tvorba cs
dc.thesis.degree-discipline Animation en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Teorie a praxe audiovizuální tvorby cs
dc.thesis.degree-program Theory and Practice of Audiovisual Arts en
dc.identifier.stag 13899
dc.date.assigned 2010-01-11
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
tomek_2010_bp.pdf 20.72Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account