Doporučení ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy Lázeňské oplatky, Bohumil Košař, využitím nástrojů marketingového mixu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Doporučení ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy Lázeňské oplatky, Bohumil Košař, využitím nástrojů marketingového mixu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav cs
dc.contributor.author Latináková, Martina cs
dc.date.accessioned 2010-07-20T00:20:09Z
dc.date.available 2010-07-20T00:20:09Z
dc.date.issued 2010-05-21 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13414
dc.description.abstract Téma mé bakalářské práce je Doporučení ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy Lázeňské oplatky, Bohumil Košař, využitím nástrojů marketingového mixu. V teoretické části jsem shrnula základní poznatky vztahující se k aplikaci marketingového mixu a ke konkurenceschopnosti firmy. V praktické části se zabývám analýzou současného stavu využití nástrojů marketingového mixu v podniku Lázeňské oplatky, dále SWOT analýzou, Porterovou analýzou, Pest analýzou a průzkumem spokojenosti zákazníků. Na základě hlavních nedostatků zjištěných analýzami a dotazníkovým šetřením jsou v další části vypracována doporučení a možná řešení, která jsou podrobena nákladové a rizikové analýze. cs
dc.format 77 s. 5 s. příloh cs
dc.format.extent 2969845 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Klíčová slova: marketingový mix cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Porterova analýza cs
dc.subject Pest analýza cs
dc.subject Keywords: marketing mix en
dc.subject competition en
dc.subject competitiveness en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject Porter analysis en
dc.subject PEST analysis en
dc.title Doporučení ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy Lázeňské oplatky, Bohumil Košař, využitím nástrojů marketingového mixu cs
dc.title.alternative Recommendations to increase competitiveness of Lázeňské oplatky, Bohumil Košař company by using marketing mix tools en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Krček, Tomáš cs
dc.date.accepted 2010-06-08 cs
dc.description.abstract-translated The topic of my Bachelor work is Recommendations to increase competitiveness of Lázeňské oplatky, Bohumil Košař company by using marketing mix tools. I have summarised basic findings related to application of marketing mix tools, and competitiveness of the company in the theoretical part of the thesis. In the practical part I am analysing the actual usage of marketing mix tools in Lázeňské oplatky company. I then deal with SWOT analysis, Porter analysis, PEST analysis and survey of the satisfaction of customers. There are recommendations and possible solutions drawn up in next part of the thesis based on main shortcomings proven by analyses and questionnaire survey. These have been sub-jected to cost-risk analysis. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/116 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 16699
dc.date.assigned 2010-04-06 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
latináková_2010_bp.pdf 2.832Mb PDF View/Open
latináková_2010_vp.doc 63.5Kb Microsoft Word View/Open
latináková_2010_op.doc 62Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account