Poezie beatnické generace

DSpace Repository

Language: English čeština 

Poezie beatnické generace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Trušník, Roman
dc.contributor.author Thaisz, Ondřej
dc.date.accessioned 2010-07-20T00:43:44Z
dc.date.available 2010-07-20T00:43:44Z
dc.date.issued 2010-05-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13460
dc.description.abstract Tato práce analyzuje vybraná díla básníků beatnické generace. Zabývá se tím, jak se tyto básně liší od tvorby předchozích generací a hodnotí celkový přínos do americké poezie. Práce dochází k závěru, že originalita této generace spočívá především v lexikálním obohacení básnického jazyka, pomocí kterého autoři hodnotili realitu. Jejich poetické protesty později přerostly v četné protesty sociálního charakteru. cs
dc.format 51 cs
dc.format.extent 2229560 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Americká poezie cs
dc.subject beatnická generace cs
dc.subject Allen Ginsberg cs
dc.subject Jack Kerouac cs
dc.subject Gregory Corso cs
dc.subject Diane di Prima cs
dc.subject originalita cs
dc.subject American poetry en
dc.subject the Beat Generation en
dc.subject Allen Ginsberg en
dc.subject Jack Kerouac en
dc.subject Gregory Corso en
dc.subject Diane di Prima en
dc.subject originality en
dc.title Poezie beatnické generace cs
dc.title.alternative Poetry of the Beat Generation en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vaculíková, Vlasta
dc.date.accepted 2010-06-16
dc.description.abstract-translated This thesis analyses selected works of the Beat Generation poets. It examines the originality of the poems and evaluates an overall contribution to American poetry. The thesis concludes that the originality of the beat poetry dwells in the very specific and purposeful vocabulary which enriched the poetry and which authors used to name the reality. Their poetic dissent later developed into numerous social protests. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 13965
dc.date.assigned 2010-01-08
utb.result.grade A
local.subject beatnici cs
local.subject poezie cs
local.subject lexikologie cs
local.subject beat generation en
local.subject poetry en
local.subject lexicology en


Files in this item

Files Size Format View
thaisz_2010_bp.pdf 2.126Mb PDF View/Open
thaisz_2010_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
thaisz_2010_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account