Analysis of Marketing Communication at the ABECEDA s.r.o. Language School

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analysis of Marketing Communication at the ABECEDA s.r.o. Language School

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pospíšil, Jan
dc.contributor.author Valach, Lukáš
dc.date.accessioned 2010-07-20T01:15:36Z
dc.date.available 2010-07-20T01:15:36Z
dc.date.issued 2010-05-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13518
dc.description.abstract Předmětem této bakalářské práce je zhodnocení a navržení nového komunikačního mixu v jazykové škole ABECEDA s.r.o. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou popsána východiska pro formování nástrojů marketingové komunikace a její následné začlenění do marketingového mixu. V praktické části jsou nejdříve uvedeny obecné informace o společnosti. Dále je uvedena analýza současného komunikačního mixu s vyhodnocením a navržením možného řešení, které je zapotřebí pro úpravu prvků marketingové komunikace v dané společnosti. cs
dc.format 60 s. cs
dc.format.extent 3035692 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject propagace cs
dc.subject reklama cs
dc.subject osobní prodej cs
dc.subject vztahy s veřejností cs
dc.subject podpora prodeje cs
dc.subject přímý marketing cs
dc.subject Marketing communications en
dc.subject communications mix en
dc.subject promotion en
dc.subject advertising en
dc.subject personal selling en
dc.subject public relations en
dc.subject sales promotion en
dc.subject direct marketing en
dc.title Analysis of Marketing Communication at the ABECEDA s.r.o. Language School cs
dc.title.alternative Analysis of Marketing Communication at the ABECEDA s.r.o. Language School en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Taraba, Pavel
dc.date.accepted 2010-06-17
dc.description.abstract-translated The aim of the bachelor thesis is to analyze and propose a new communications mix in language school ABECEDA s.r.o. The work is divided into two parts: theoretical and practical. In the theoretical part are described the resources for formation of marketing communications. The beginning of the practical part introduces the company on which is the analysis of the current communications mix implemented. In addition the evaluation and recommendation is given because it is important to improve the elements of communications mix. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 13955
dc.date.assigned 2010-03-23
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
valach_2010_bp.pdf 2.895Mb PDF View/Open
valach_2010_vp.doc 48Kb Microsoft Word View/Open
valach_2010_op.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account