Působení ekonomické krize na podnik XY a úsporná opatření firmy v oblasti výroby

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Působení ekonomické krize na podnik XY a úsporná opatření firmy v oblasti výroby

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jelínek, Tomáš cs
dc.contributor.author Beran, Slávek cs
dc.date.accessioned 2010-07-20T01:20:07Z
dc.date.available 2010-07-20T01:20:07Z
dc.date.issued 2010-05-21 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13528
dc.description.abstract Tématem mé bakalářské práce je Působení ekonomické krize na podnik XY a úsporná opatření firmy v oblasti výroby. Hlavním cílem je shromáždit informace a poukázat na to, jak finanční krize ovlivnila samotný podnik a následná adaptace daného podniku v podobě úsporných opatření. Na základě již realizovaných opatření a analýzy nákladů se pokusím zhodnotit schopnost firmy se adaptovat ve špatném období a zhodnotit opatření, která byla realizována případně vymyslet vlastní opatření, které by mohly mít pro danou firmu přínos v podobě snížení nákladů. cs
dc.format 67 s., 13 s. příloh cs
dc.format.extent 2027839 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Ekonomická krize cs
dc.subject režijní náklady výrobní oblasti cs
dc.subject SWOT cs
dc.subject horizontální a vertikální analý-za cs
dc.subject úsporná opatření cs
dc.subject Economic crisis en
dc.subject overheads in production division en
dc.subject SWOT en
dc.subject horizontal and vertical analysis en
dc.subject cost-cutting measures en
dc.title Působení ekonomické krize na podnik XY a úsporná opatření firmy v oblasti výroby cs
dc.title.alternative Effect of economic crisis on business XY and company cost-cutting measures in production en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Švarcová, Jena cs
dc.date.accepted 2010-06-07 cs
dc.description.abstract-translated The topic of my bachelor thesis is Effect of economic crisis on business and company cost-cutting measures in production. The main aim of my work is to gather information and refer to finance crisis how the crisis has influenced the company and adaptation of com-pany to this situation through cost-cutting measures. Pursuant to realized measures and analysis I will try to evaluate ability of company to adapt in bad time and to evaluate meas-ures, which company realized, eventually I will try to suggest my measures, which can be contribution for this company. en
dc.description.department Ústav ekonomie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/112 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 16994
dc.date.assigned 2010-04-06 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
beran_2010_bp.pdf 1.933Mb PDF View/Open
beran_2010_vp.pdf 114.8Kb PDF View/Open
beran_2010_op.doc 64.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account