Využití Polynomial Toolboxu pro analýzu robustní stability systémů s parametrickou neurčitostí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Využití Polynomial Toolboxu pro analýzu robustní stability systémů s parametrickou neurčitostí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matušů, Radek cs
dc.contributor.author Zedníček, Karel cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T17:45:20Z
dc.date.available 2010-07-13T17:45:20Z
dc.date.issued 2006-06-16 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1354
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na popis a testování robustní stability systémů s parametrickou neurčitostí a práci s programem Polynomial Toolbox pro Matlab, který byl použit hlavně pro testování stability neurčitých polynomů. V práci jsou zahrnuty jak popisy, tak i ukázky příkladů pro robustně stabilní a nestabilní polynomy s parametrickou neurčitostí cs
dc.format 33 s. cs
dc.format.extent 834694 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject The robust stability en
dc.subject parametric uncertainties en
dc.subject The Kharitonov Theorem en
dc.subject Robustní stabilita cs
dc.subject parametrické neurčitosti cs
dc.subject Charitonovův teorém cs
dc.title Využití Polynomial Toolboxu pro analýzu robustní stability systémů s parametrickou neurčitostí cs
dc.title.alternative Using Polynomial Toolbox for analysis of robust stability systems with parametric uncertainties en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Prokop, Roman cs
dc.date.accepted 2006-06-26 cs
dc.description.abstract-translated This work is oriented on description and tests of robust stability of systems with parametric uncertainty, work with program Polynomial Toolbox for Matlab. This program was used primarily for testing stability of uncertain polynomials. In my work are included descriptions and exhibits of examples for robust stable and unstable polynomials with parametric uncertainty. en
dc.description.department Ústav řízení procesů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/96 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Automatizace a řídicí technika cs
dc.thesis.degree-discipline Automation and process control en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemical and process engineering en
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cs
dc.identifier.stag 3350
dc.date.assigned 2006-02-14 cs
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
zedníček_2006_bp.pdf 815.1Kb PDF View/Open
zedníček_2006_vp.doc 293Kb Microsoft Word View/Open
zedníček_2006_op.doc 291Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account