Analýza marketingové komunikace společnosti FKÚ, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza marketingové komunikace společnosti FKÚ, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Harantová, Lenka
dc.contributor.author Cmajdálková, Hana
dc.date.accessioned 2010-07-20T02:05:42Z
dc.date.available 2010-07-20T02:05:42Z
dc.date.issued 2010-05-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13628
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu marketingové komunikace, která by měla zaujímat strategické místo každé prosperující organizace. Teoretická část vymezuje základní pojmy marketingové komunikace a marketingového výzkumu. Praktická část obsahuje analýzu současného stavu marketingové komunikace společnosti FKÚ, s.r.o. a do-tazníkové šetření. Na základě dotazníkového šetření jsou v závěru práce navrhnuta vhodná doporučení a zlepšení v oblasti marketingové komunikace. cs
dc.format 58 s., 3 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 2254842 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject reklama cs
dc.subject podpora prodeje cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject dotazníkové šetření cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject marketing communication en
dc.subject communication mix en
dc.subject advertising en
dc.subject sales promotion en
dc.subject marketing research en
dc.subject questionnaire survey en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Analýza marketingové komunikace společnosti FKÚ, s.r.o. cs
dc.title.alternative The analysis of marketing communication of the company FKÚ, Ltd. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Horáková, Monika
dc.date.accepted 2010-06-07
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is targeted on analysis of marketing communication, which contains the strategic place of each land office business. The theoretical part describes basic ideas of marketing communication and marketing research. Practical part includes analysis the pre-zent state of marketing communication of company FKÚ, Ltd. and questionnaire survey. On the basis of questionnaire survey are suggested acceptable recommendations and impro-vements in the marketign communication. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/116 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 16968
dc.date.assigned 2010-04-06
utb.result.grade E
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
cmajdálková_2010_bp.pdf 2.150Mb PDF View/Open
cmajdálková_2010_vp.pdf 362.3Kb PDF View/Open
cmajdálková_2010_op.doc 64Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account