Sada P.O.P. materiálů pro konkrétní společnost

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sada P.O.P. materiálů pro konkrétní společnost

Show simple item record

dc.contributor.advisor Skácel, Václav cs
dc.contributor.author Hladík, Michal cs
dc.date.accessioned 2010-07-20T02:19:11Z
dc.date.available 2010-07-20T02:19:11Z
dc.date.issued 2010-05-17 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13659
dc.description.abstract Tato závěrečná práce řeší návrh a následné použití POP materiálů ve specializovaných prodejnách jako jsou obchody s freestylovou a streatwearovou módou. V teoretické části jsou objasněny pojmy jako merchandising, branding a rozsáhleji řeší problematiku, použití a funkci POP materiálů a v neposlední řadě také situaci na českém trhu. Praktická část je věnována analýzám použitelnosti POP materiálů ve specializovaných prodejnách a SWOT analýze. Za další popisuje prezentaci jednotlivých návrhů POP materiálů včetně technic-kých parametrů. POP jsou navrženy dle požadavků jak od prodejců tak od zadavatele tak aby odpovídali správným aspektům pro tvorbu POP materiálů a to funkce, unikátnost, cena a atraktivnost. cs
dc.format 55 cs
dc.format.extent 5940543 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject POP cs
dc.subject merchandising cs
dc.subject stojan cs
dc.subject oděvy cs
dc.subject freestyle cs
dc.subject streatwear cs
dc.subject prodejny cs
dc.subject POP en
dc.subject merchandising en
dc.subject rack en
dc.subject clothing en
dc.subject freestyle en
dc.subject streatwear en
dc.subject retail en
dc.subject shop en
dc.title Sada P.O.P. materiálů pro konkrétní společnost cs
dc.title.alternative Set of P.O.P. materials for concrete company en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Urban, Filip cs
dc.date.accepted 2010-06-03 cs
dc.description.abstract-translated This bachalor's thesis solves the design and subsequent use of POP materials in speciali-zed stores such as shops with streatwear and freestyle fashion. The theoretical part ex-plain the concepts such as merchandising, branding and comprehensively address the issue, use and functionality of POP materials and last but not least, the situation on the Czech market. The practical part is devoted to analyzing the applicability of POP materials in specialized stores and SWOT analysis. For another, the presentation describes the various designs of POP materials, including technical specifications. POP are designed according to the requirements of vendors and the sponsor to suit the right aspects of the creation of POP materials, functionality, uniqueness, price, and attractiveness. en
dc.description.department Ústav vizuální tvorby cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/130 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - 3D design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - 3D Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 17126
dc.date.assigned 2009-12-01 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
hladík_2010_bp.pdf 5.665Mb PDF View/Open
hladík_2010_vp.doc 41Kb Microsoft Word View/Open
hladík_2010_op.pdf 108.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account