Analýza výrobních a ekonomických aspektů produkce smyčcového hudebního nástroje - houslí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza výrobních a ekonomických aspektů produkce smyčcového hudebního nástroje - houslí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tučková, Zuzana cs
dc.contributor.author Celý, Ondřej cs
dc.date.accessioned 2010-07-20T02:30:54Z
dc.date.available 2010-07-20T02:30:54Z
dc.date.issued 2010-05-21 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13681
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou ekonomických a výrobních aspektů výroby houslí. Teoretická část obsahuje obecné informace o vývoji oboru houslařství a o různých stupních výroby v historických etapách. Jsou zde též popsány základní analytické metody použité v praktické části práce. Praktická část analyzuje ekonomické a výrobní aspekty výroby houslí. V závěru jsou formulovány návrhy a doporučení pro obor houslařství. cs
dc.format 57 s., 2 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1414695 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Housle cs
dc.subject houslařství cs
dc.subject ruční výroba cs
dc.subject tovární výroba cs
dc.subject kalkulace cs
dc.subject metody stanovení ceny cs
dc.subject nabídka a poptávka cs
dc.subject Violin en
dc.subject violin-making en
dc.subject handmade en
dc.subject factory production en
dc.subject costing en
dc.subject pricing methods en
dc.subject supply and demand en
dc.title Analýza výrobních a ekonomických aspektů produkce smyčcového hudebního nástroje - houslí cs
dc.title.alternative Analyse of the economic and productive aspects of violin production. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hurta, Josef cs
dc.date.accepted 2010-06-11 cs
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the economic and productive aspects of violin production. The theoretical part contains general information about the development field of violin-making and the various stages of production in historical periods. The basic analytical methods used in the practical section are also described here. The practical part analyzes the economic and production aspects of the violin production. The last part is focused on re-commendations and suggestions for violin-making. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/117 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 16065
dc.date.assigned 2010-04-06 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
celý_2010_bp.pdf 1.349Mb PDF View/Open
celý_2010_vp.doc 61Kb Microsoft Word View/Open
celý_2010_op.pdf 37.18Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account