Aplikace základů automatického řízení pro popis systému síťovací reakce

DSpace Repository

Language: English čeština 

Aplikace základů automatického řízení pro popis systému síťovací reakce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Navrátil, Milan
dc.contributor.author Bořuta, Rostislav
dc.date.accessioned 2010-07-13T17:52:24Z
dc.date.available 2010-07-13T17:52:24Z
dc.date.issued 2006-06-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1372
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce bylo seznámit se s hydrolyzovaným kolagenem, kinetikou síťovací reakce a způsoby měření pomocí impedanční spektroskopie. Bylo použito progra-mového prostředí Matlab k vytvoření vhodného softwaru pro zobrazování již naměřených dat. Dále byla ověřena vhodnost použití evolučního algoritmu SOMA pro optimalizační úlohu nalezení vhodných parametrů regresní funkce. cs
dc.format 56 s cs
dc.format.extent 1629570 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject collagen en
dc.subject cross-linking reaction en
dc.subject regressive function en
dc.subject SOMA en
dc.subject dielectric spectroscopy en
dc.subject kolagen cs
dc.subject síťovací reakce cs
dc.subject regresní funkce cs
dc.subject SOMA cs
dc.subject impedanční spektroskopie cs
dc.title Aplikace základů automatického řízení pro popis systému síťovací reakce cs
dc.title.alternative Application principles automatic control for system description cross-linking reaction en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Křesálek, Vojtěch
dc.date.accepted 2006-06-26
dc.description.abstract-translated The purpose of this bachelor thesis was to get acquainted with collagen hydrolysate, reaction kinetics of the cross-linking and with the measuring methods using dielectric spec-troscopy method. I have used the software environment Matlab to create the appropriate software tools for displaying and processing the measured data. I have also verified the usability of the evolutional algorithm SOMA for optimization of the parameters of regres-sive function. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/90 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Automatické řízení a informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Automatic Control and Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 3477
dc.date.assigned 2006-02-14
utb.result.grade B
local.subject matematické modelování cs
local.subject zpracování dat cs
local.subject síťování (reakce) cs
local.subject mathematical modeling en
local.subject data processing en
local.subject cross-linking reaction en


Files in this item

Files Size Format View
bořuta_2006_bp.pdf 1.554Mb PDF View/Open
bořuta_2006_vp.doc 290Kb Microsoft Word View/Open
bořuta_2006_op.doc 293Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account