Ekonomické zhodnocení využití biologických odpadů ve městě Šumperku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Ekonomické zhodnocení využití biologických odpadů ve městě Šumperku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Smolík, Dušan cs
dc.contributor.author Hladilová, Jiřina cs
dc.date.accessioned 2010-07-20T03:19:01Z
dc.date.available 2010-07-20T03:19:01Z
dc.date.issued 2010-05-03 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13760
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá ekonomickým zhodnocením využití biologických odpadů ve městě Šumperku. Teoretická část popisuje legislativní úpravu odpadového hospodářství v České republice, charakterizuje pojem komunální odpad a seznamuje s možnostmi využití biologického odpadu. V praktické části je představeno město Šumperk a zhodnoceno jeho odpadové hospodářství. Cílem práce je na základě vyhodnocení hospodaření s biologickými odpady navrhnout opatření k odstranění nedostatků a zlepšení současného stavu. cs
dc.format 86 s., 6 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 3661358 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Zákon o odpadech cs
dc.subject odpad cs
dc.subject odpadové hospodářství cs
dc.subject obec cs
dc.subject komunální odpad cs
dc.subject bioodpad cs
dc.subject náklady cs
dc.subject Law of Waste en
dc.subject waste en
dc.subject waste management en
dc.subject municipality en
dc.subject municipal waste en
dc.subject biological waste en
dc.subject costs en
dc.title Ekonomické zhodnocení využití biologických odpadů ve městě Šumperku cs
dc.title.alternative Economic evaluation of the use of biological waste in Šumperk en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pumprla, Jiří cs
dc.date.accepted 2010-05-24 cs
dc.description.abstract-translated Diploma work is inquired into economic evaluation for utilization of biological waste in the city of Šumperk. The theoretic part of this work describes the legislative modification in management of waste in the Czech Republic, characterizes the conception of waste from the town and introduces the possibility of the utilization of biological waste. The practical part of this work is presented the city of Šumperk and evaluated this city's management of waste. Aim of this work is to evaluate the management with biological waste, propose measures to overcome this shortcoming and improve the current situation. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 16217
dc.date.assigned 2010-03-29 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
hladilová_2010_dp.pdf 3.491Mb PDF View/Open
hladilová_2010_vp.pdf 108.7Kb PDF View/Open
hladilová_2010_op.pdf 903.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account