Zobrazování elektromagnetických polí pro účely EMC

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Zobrazování elektromagnetických polí pro účely EMC

Show simple item record

dc.contributor.advisor Křesálek, Vojtěch cs
dc.contributor.author Zobaník, Václav cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T17:54:17Z
dc.date.available 2010-07-13T17:54:17Z
dc.date.issued 2006-05-26 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1377
dc.description.abstract Tato práce se v teoretické části zabývá problematikou elektromagnetické kompatibility, tj. způsobem vzniku a mechanismem šíření elektromagnetického rušení, a důsledky jejího ne-dodržení. Dále je zde popsána technika pro měření elektromagnetických polí. V další části jsou uvedeny postupy a výsledky měření blízkých elektromagnetických polí u počítačové techniky. Dále je zde uveden praktický příklad využití těchto postupů při zjišťo-vání původce rušení u počítačového monitoru. cs
dc.format 108 s., 19 s. obr. přiloh cs
dc.format.extent 6108696 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject electromagnetic compatibility en
dc.subject measurement of electromagnetic fields en
dc.subject electric-field and magnetic-field probes en
dc.subject spectrum analyzer en
dc.subject elektromagnetická kompatibilita cs
dc.subject měření blízkých elektromagnetických polí cs
dc.subject měřicí sondy cs
dc.subject spektrální analyzátor cs
dc.title Zobrazování elektromagnetických polí pro účely EMC cs
dc.title.alternative Displaying electromagnetic fields for EMC purposes en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mach, Veleslav cs
dc.date.accepted 2006-06-08 cs
dc.description.abstract-translated The theoretical part of this thesis concerns with electromagnetic compatibility, with a way of appearance and mechanism of propagation of electromagnetic interference and with con-sequences of electromagnetic compatibility nonobservance. There are also described electromagnetic fields measurement equipments. In the other part, procedures and results of near electromagnetic fields measurements aro-ound computer equipments are mentioned. Then there is described an example using this procedures to find a source of interference affecting a computer monitor. en
dc.description.department Ústav řízení procesů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/156 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Automatizace a řídicí technika cs
dc.thesis.degree-discipline Automation and process control en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemical and process engineering en
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cs
dc.identifier.stag 3399
dc.date.assigned 2006-02-14 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
zobaník_2006_dp.pdf 5.825Mb PDF View/Open
zobaník_2006_vp.doc 37.5Kb Microsoft Word View/Open
zobaník_2006_op.doc 35.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account