Kolekce lezecké obuvi s realizační spoluprací firmy TRIOP

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Kolekce lezecké obuvi s realizační spoluprací firmy TRIOP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Buch, Jana cs
dc.contributor.author Drábek, Tomáš cs
dc.date.accessioned 2010-07-20T04:51:46Z
dc.date.available 2010-07-20T04:51:46Z
dc.date.issued 2010-05-14 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13936
dc.description.abstract Teoretická část mé diplomové práce se zabývá problematikou lezecké obuvi v širších souvislostech. Zabývá se různými typy sportovní obuvi, seznamuje s rozdělením horo-lezecké obuvi. Zaobírá se především obuví pro skalní lezení a poukazuje na všechny možné aspekty, na které je třeba brát zřetel při výrobě této obuvi. Pomocí obrázkové dokumentace je zde znázorněna lidská noha jak z anatomického hlediska, tak z pohledu chování pro lezení. Navrhuje zlepšení kopyta pro lezeckou obuv a seznamuje se způsoby lezení. Prak-tickou část práce tvoří studie konkurenčních firem, prezentuje návrhy nové kolekce firmy Triop, předkládá vznik realizovaných modelů. Přílohu tvoří fotodokumentace realizovaných modelů. cs
dc.format 75 s., 2 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 7766322 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Sportovní obuv cs
dc.subject lezecká obuv cs
dc.subject lezecké kopyto cs
dc.subject skalní lezení cs
dc.subject Sports shoes en
dc.subject climbing shoes en
dc.subject climbing shoelast en
dc.subject rock climbing en
dc.title Kolekce lezecké obuvi s realizační spoluprací firmy TRIOP cs
dc.title.alternative The collection of climbing shoes with the realization support of the company TRIOP. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Baďurová, Jitka cs
dc.date.accepted 2010-06-08 cs
dc.description.abstract-translated Teoretical part of my thesis deals with dilema of climbing shoes in broader con-nections. It concerned with various types of sports shoes, acquaint with division of clim-bing boots. Above all its deal with shoes for rock climbing and advert to all possible aspect, to which is need to pay atention during the production of these shoes. By the help of picture documentation is the human feet typified both from anatomic point of view and in term of behaviour for climbing. It suggests improvement of shoelast for climbing shoes and acquaint with ways of climbing. The practical part of the work consist of studies of competitive companies, presents suggestions of new colection of Triop company, submit origin of realized models. The Appendix contains photodocumentation of realized models. en
dc.description.department Ústav designu oděvu a obuvi cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/184 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Design obuvi cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Footwear Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 17479
dc.date.assigned 2010-01-11 cs
utb.result.grade E
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
drábek_2010_dp.pdf 7.406Mb PDF View/Open
drábek_2010_vp.pdf 716.3Kb PDF View/Open
drábek_2010_op.pdf 782.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account