Valtice - návrh úprav expozice Zemědělského muzea

DSpace Repository

Language: English čeština 

Valtice - návrh úprav expozice Zemědělského muzea

Show simple item record

dc.contributor.advisor Maršíková, Hana
dc.contributor.author Virglová, Lucie
dc.date.accessioned 2010-07-20T06:20:59Z
dc.date.available 2010-07-20T06:20:59Z
dc.date.issued 2010-05-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14106
dc.description.abstract Cílem projektu stálé expozice v Národním zemědělském muzeu ve Valticích má být ote-vření nové interaktivní muzejní expozice, která inovativním způsobem představí návštěv-níkům všechny zahradnické obory, vinohradnictví a životní prostředí. Vzhledem k tomu, že stávající expozice muzea je svým odborným pojetím již zastaralá a rovněž nevyhovuje sou-časným trendům expozic, je třeba ji upravit tak, aby vznikl originální, estetický a naučný prostor, který poskytne návštěvníkům poučení i zábavu. cs
dc.format 41 cs
dc.format.extent 2645878 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Muzeum cs
dc.subject expozice cs
dc.subject zahradnictví cs
dc.subject životní prostředí cs
dc.subject exponát cs
dc.subject prostor cs
dc.subject návštěvník cs
dc.subject multimédia cs
dc.subject návrh cs
dc.subject materiál cs
dc.subject roční doby cs
dc.subject Museum en
dc.subject exhibition en
dc.subject gardening en
dc.subject environment en
dc.subject exhibit en
dc.subject space en
dc.subject visitor en
dc.subject multimedia en
dc.subject design en
dc.subject material en
dc.subject seasons en
dc.title Valtice - návrh úprav expozice Zemědělského muzea cs
dc.title.alternative Valtice - Concept of adaptation of the exposition the agronomic museum en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vávrová, Kateřina
dc.date.accepted 2010-06-17
dc.description.abstract-translated The aim of the project a permanent collection at the National Agricultural Museum in Val-tice be of the open new interactive museum exhibition that introduces visitors in innovative ways, all officials horticultural fields, vineyards and the environment. Currently the muse-um's exhibition is outdated and does not comply with current trends, it should be adjusted so as to create original, aesthetic and educational space, which will provide visitors with learning and fun. en
dc.description.department Ústav prostorového a produktového designu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/128 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Prostorová tvorba cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - 3D Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 15222
dc.date.assigned 2010-01-11
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
virglová_2010_bp.pdf 2.523Mb PDF View/Open
virglová_2010_vp.doc 66.5Kb Microsoft Word View/Open
virglová_2010_op.pdf 696.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account