Učitel na Základní škole v Zubří

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Učitel na Základní škole v Zubří

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kašpárková, Svatava cs
dc.contributor.author Randýsek, Štěpán cs
dc.date.accessioned 2010-07-20T07:08:07Z
dc.date.available 2010-07-20T07:08:07Z
dc.date.issued 2010-05-27 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14196
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá osobností učitele na 2. stupni Základní školy v Zubří. Teoretická část je rozdělena do tří částí. První část osvětluje pojem osobnost učitele, rozdělí nám typy učitelů, jednotlivé styly vyučování a pojmy s tím související. Druhá část se zabývá pojmem kompetence učitele, kdy tento pojem vysvětlí a poukáže na důležitost začlenění kompetencí učitele do výuky a dvě vybrané kompetence jsou podrobně popsány. Třetí část je věnována pojmu standard učitele, přináší základní informace a vysvětluje potřebu vytvoření standardu učitele. Praktická část je částí výzkumnou. Byl proveden výzkum pomocí dotazníků, doplněný hospitacemi a pozorováním v hodinách, pomocí něhož se zmapovala úroveň kompetencí učitelů na 2. stupni Základní školy Zubří a nedostatky, které si škola nese z pohledu učitelů. cs
dc.format 105 s., 4 s. příloh. cs
dc.format.extent 1801825 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject teacher's personality en
dc.subject teacher's competences en
dc.subject teacher's standards en
dc.subject school en
dc.subject osobnost učitele cs
dc.subject kompetence učitele cs
dc.subject standardy učitele cs
dc.subject škola cs
dc.title Učitel na Základní škole v Zubří cs
dc.title.alternative Teacher at the Primary School in Zubří en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mikulová, Lenka cs
dc.date.accepted 2010-06-10 cs
dc.description.abstract-translated The diploma thesis is about a primary school teacher in Zubri and his personality. The theoretical part is divided into 3 parts. In the first part it is explained what the definition of the term "teacher's personality" means, it divides the diffirent types of teachers and every single style of teaching and other terms. The second part is about the term "teacher's competence". This term is explained here and it shows the importance of the intergration of teacher's competences during teaching. Two chosen competences are described in details. The third part is about the term "teacher's standard". It gives basic information on how important the forming of the teacher's standard is. The practical part is based on research which used questionnaires to map teachers' competences and show the imperfections of this school from a teachers' point of view. The findings of class inspections were added to this research. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/91 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Učitelství informatiky pro základní a střední školy cs
dc.thesis.degree-discipline IT Education at Elementary and Secondary Schools en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 15236
dc.date.assigned 2010-02-19 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
randýsek_2010_dp.pdf 1.718Mb PDF View/Open
randýsek_2010_vp.doc 300Kb Microsoft Word View/Open
randýsek_2010_op.doc 255.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account