Police role in society at the beginning of 21st century

DSpace Repository

Language: English čeština 

Police role in society at the beginning of 21st century

Show simple item record

dc.contributor.advisor Janasová, Helena
dc.contributor.author Pospíšilová, Alena
dc.date.accessioned 2010-07-20T14:22:44Z
dc.date.available 2010-07-20T14:22:44Z
dc.date.issued 2010-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14335
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci se soustřeďuji na roli policie v britské společnosti. Zabývám se tím, jaké instituce a jakými prostředky zajišťovaly dodržování práva a pořádku v osmnáctém a na začátku devatenáctého století, a jaké důvody vedly ke vzniku první centrálně kontrolované policie. Dále zkoumám, jak tato Metropolitní policie ovlivnila tehdejší společnost a jaké změny se udály na začátku 21. století. cs
dc.format 53 cs
dc.format.extent 2869223 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject policie cs
dc.subject Metropolitní policie cs
dc.subject thief-takers cs
dc.subject watchmen cs
dc.subject konstáblové cs
dc.subject Bow Street Runners cs
dc.subject Robert Peel cs
dc.subject Bobbies cs
dc.subject detektivové cs
dc.subject ženy u policie cs
dc.subject ozbrojování policie cs
dc.subject výstroj cs
dc.subject moderní technologie cs
dc.subject speciální jednotky cs
dc.subject organizovaný zločin cs
dc.subject internetový zločin cs
dc.subject fotbalové násilí cs
dc.subject terorismus cs
dc.subject role policie cs
dc.subject police en
dc.subject Metropolitan Police en
dc.subject thief-takers en
dc.subject watchmen en
dc.subject constables en
dc.subject Bow Street Runners en
dc.subject Robert Peel en
dc.subject Bobbies en
dc.subject detectives en
dc.subject women in police en
dc.subject arming of police en
dc.subject equipment en
dc.subject modern technologies en
dc.subject special units en
dc.subject organized crime en
dc.subject internet crime en
dc.subject hooliganism en
dc.subject terrorism en
dc.subject police role en
dc.title Police role in society at the beginning of 21st century cs
dc.title.alternative Police role in society at the beginning of 21st century en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Lukášová, Jana
dc.date.accepted 2010-06-16
dc.description.abstract-translated In my bachelor thesis I focus on the police role in British society. I deal with the issue what institutions enforced the law and order in the eighteenth and early nineteenth century and by which means they did so, and what were the reasons that led to the creation of the first centrally controlled police. Further, I examine how this Metropolitan Police influenced the contemporary society and what changes took place at the beginning of the twenty-first century. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 13916
dc.date.assigned 2010-01-07
utb.result.grade B
local.subject Velká Británie cs
local.subject policie cs
local.subject dějiny cs
local.subject Great Britain en
local.subject police en
local.subject history en


Files in this item

Files Size Format View
pospíšilová_2010_bp.pdf 2.736Mb PDF View/Open
pospíšilová_2010_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
pospíšilová_2010_op.doc 50Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account