Kompozitní tenké vrstvy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Kompozitní tenké vrstvy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kuřitka, Ivo cs
dc.contributor.author Vendl, Ladislav cs
dc.date.accessioned 2010-07-20T14:39:42Z
dc.date.available 2010-07-20T14:39:42Z
dc.date.issued 2010-05-21 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14361
dc.description.abstract Tato práce představuje systém plnivo/polymer založený na vodorozpustných PVP a PVAL a na magnetických nanočásticích, který je vhodný pro přípravu anizotropních ori-entovaných struktur tenkých vrstev. Kolmo nebo rovnoběžně orientované morfologické útvary byly získány v závislosti na vzájemné orientaci magnetického pole a forem použitých k přípravě vrstev odléváním z disperzí. Bez přítomnosti vnějšího pole vznikaly aglomeráty fraktálových tvarů. Byl navržen možný mechanismus vzniku pozorovaných strukturních motivů. cs
dc.format 79 s cs
dc.format.extent 4737550 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject polymerní vrstvy cs
dc.subject nanočástice cs
dc.subject magnetické pole cs
dc.subject magnetické částice cs
dc.subject morfologie cs
dc.subject polymer films en
dc.subject nanoparticles en
dc.subject magnetic field en
dc.subject magnetic nanoparticles en
dc.subject morphology en
dc.title Kompozitní tenké vrstvy cs
dc.title.alternative Composite Thin Film en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Stěnička, Martin cs
dc.date.accepted 2010-06-09 cs
dc.description.abstract-translated This work presents a filler/polymer system based on water soluble PVP or PVAL and magnetic nanoparticles which is suitable for preparation of anisotropic oriented structures of thin films. Perpendicular or parallel oriented morphologies were obtained according to the mutual orientation of magnetic field and moulds during casting of films from dispersions. Without any external field, the systems tends to form fractal-like agglomerates. A possible mechanism of the formation of observed structural motives is suggested. en
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/201 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie a management cs
dc.thesis.degree-discipline Technology and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 15078
dc.date.assigned 2010-02-15 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
vendl_2010_dp.pdf 4.518Mb PDF View/Open
vendl_2010_vp.doc 27Kb Microsoft Word View/Open
vendl_2010_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account