Využití didaktických prostředků materiální a nemateriální povahy ve výuce předmětu Management I na Fakultě managementu a ekonomiky a Fakultě humanitních studií

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Využití didaktických prostředků materiální a nemateriální povahy ve výuce předmětu Management I na Fakultě managementu a ekonomiky a Fakultě humanitních studií

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kašpárková, Svatava cs
dc.contributor.author Ladová, Janka cs
dc.date.accessioned 2010-07-20T17:59:15Z
dc.date.available 2010-07-20T17:59:15Z
dc.date.issued 2010-05-05 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14408
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá využitím didaktických prostředků materiální a nemateriální povahy ve výuce předmětu Management I na Fakultě managementu a ekonomiky a Fakultě humanitních studií. Cílem bakalářské práce je na základě teoretického i praktického vý-zkumu popsat problematiku z oblasti využívání didaktických prostředků ve výuce i sebere-flexi. Cílem teoretické části je zmapovat dostupnou literaturu zaměřenou na historický vý-voj pedagogiky a didaktiky, didaktické prostředky materiální a nemateriální povahy a sebereflexi. Cílem praktické části bude vytvoření metodiky výzkumné části i analýza využívání didaktických prostředků materiální a nemateriální povahy ve výuce a sebereflexe vyučující. cs
dc.format 89 cs
dc.format.extent cs
dc.format.mimetype cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject didaktické prostředky cs
dc.subject učení cs
dc.subject vyučování cs
dc.subject sebereflexe cs
dc.subject didaktická transformace cs
dc.subject Management cs
dc.subject Didactic Tools en
dc.subject Teaching en
dc.subject Lessons en
dc.subject Self-Reflexion en
dc.subject Didactic Transformation en
dc.subject Management en
dc.title Využití didaktických prostředků materiální a nemateriální povahy ve výuce předmětu Management I na Fakultě managementu a ekonomiky a Fakultě humanitních studií cs
dc.title.alternative The Utilisation of Didactic Tools of a Material and Nonmaterial Character in the Tuition of Management I at the Faculty of Management and Economics and Faculty of Humanities. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Opatrný, Pavel cs
dc.date.accepted 2010-06-10 cs
dc.description.abstract-translated The topic of this Bachelor Thesis is the utilisation of didactic tools of a material and non-material character in teaching the course of Management I at the Faculty of Management and Economics and Faculty of Humanities. The aim of this Bachelor Thesis is to describe the topic from the area of utilisation of didactic tools in the educational process and self-reflection on the base of theoretical and practical research. The aim of the theoretical part is to map available monographic publications dedicated to the history of pedagogy and didactics, didactics tools of material and nonmaterial character and self-reflection. The aim of the practical part is to develop methodology of the research part and the analysis of ma-terial and nonmaterial didactic tool usage in the education process and self-reflection. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Učitelství odborných předmětů pro SŠ cs
dc.thesis.degree-discipline Secondary School Teachers' Training in Specialized Subjects en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 14079
dc.date.assigned 2010-01-14 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
ladová_2010_bp.pdf 2.585Mb PDF View/Open
ladová_2010_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
ladová_2010_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account