Hygienická zvedací židle

DSpace Repository

Language: English čeština 

Hygienická zvedací židle

Show simple item record

dc.contributor.advisor Škarka, Pavel
dc.contributor.author Harnúšek, Martin
dc.date.accessioned 2010-07-20T18:08:35Z
dc.date.available 2010-07-20T18:08:35Z
dc.date.issued 2010-05-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14434
dc.description.abstract Bakalárska práca sa zaoberá návrhom vylepšenia kúpacej, hygienickej zdvíhacej stoličky určenej pre imobilných ľudí ubytovaných v penziónoch pre dôchodcov. Práca je rozdelená na tri časti. Prvá časť, teoretická, objasňuje záujem spoločnosti a rozsah starostlivosti o pacientov s obmedzenou schopnosťou pohybu. Druhá časť, praktická, sa zaoberá jednak históriou vývoja kúpacej stoličky ako zdravotnej pomôcky, ako aj objasnením jej potreby a nutnosti pre imobilných spoluobčanov. Tretia časť, projektová, predkladá designerský návrh a modelové riešenia. cs
dc.format 52 s. cs
dc.format.extent 1882252 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject hygienický zdvihák cs
dc.subject hygienické pomôcky cs
dc.subject kúpanie cs
dc.subject kúpacia vaňa cs
dc.subject imobilní ľudia cs
dc.subject senior cs
dc.subject staroba cs
dc.subject zdravotnícky personál cs
dc.subject zdravotná pomôcka cs
dc.subject geriatria cs
dc.subject zdravotná starostlivosť cs
dc.subject sociálna služba cs
dc.subject penzión cs
dc.subject zariadenie pre imobilných cs
dc.subject kreativita cs
dc.subject polyuretán cs
dc.subject fotopolymér cs
dc.subject branchmarketing cs
dc.subject hygienic jack en
dc.subject hygienic help en
dc.subject bathing en
dc.subject bathing tub en
dc.subject immobile people en
dc.subject senior en
dc.subject old age en
dc.subject medical staff en
dc.subject medical help en
dc.subject geriatrics en
dc.subject healthcare en
dc.subject social service en
dc.subject pension en
dc.subject old people home en
dc.subject creativity en
dc.subject polyurethan en
dc.subject photopolymer en
dc.subject branch marketing en
dc.title Hygienická zvedací židle cs
dc.title.alternative Hygienic lifting chair en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Reissner, Václav
dc.date.accepted 2010-06-08
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with design enhancements bathing, hygienic lifting chair designed for handicapped people staying in boarding houses for pensioners. The work is divided into three parts. The first part, theoretical approaches range of care for patients with limited mobility. The second part, practical, addresses both the history of the development of bathing chair as medical equipment, as well as clarifying their needs and the need for disabled citizens. The third part of the project, design themes by design and modeling solution. en
dc.description.department Ústav prostorového a produktového designu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/128 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Průmyslový design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Industrial Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 14853
dc.date.assigned 2010-01-11
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
harnúšek_2010_bp.pdf 1.795Mb PDF View/Open
harnúšek_2010_vp.doc 62Kb Microsoft Word View/Open
harnúšek_2010_op.pdf 992.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account