Motives Behind the U.S. Civil War

DSpace Repository

Language: English čeština 

Motives Behind the U.S. Civil War

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bell, Gregory Jason
dc.contributor.author Tomisová, Zuzana
dc.date.accessioned 2010-07-20T18:27:40Z
dc.date.available 2010-07-20T18:27:40Z
dc.date.issued 2010-05-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14454
dc.description.abstract Historici zkoumají příčiny Americké občanské války stejně tak dlouho, jako zvažují její vyhnutelnost. Konflikt nevyhnutelnosti by měl být zvažován ze dvou úhlů pohledu, protože Sever a Jih nevedly k válce stejné motivy. Jižané si chtěli za každou cenu zachovat svůj způsob života a sociální systém nerozlučně spjatý s otroctvím. Naopak Seveřané odsuzovali otroctví, které nazývali přežitkem. Jejich hlavním motivem válčit byla touha ovládnout Ameriku. Kromě jejich vzájemné historie tato dvě území nic nespojovalo a tento fakt měl za následek jejich nepřátelské postoje. Odpověď na otázku, zda-li Americká občanská válka byla nebo nebyla vyhnutelná, nebude nikdy jednoznačně zodpovězena. Jistá je však jedna věc - a to, že se této válce mělo předejít. cs
dc.format 45s. cs
dc.format.extent 5931249 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Sever cs
dc.subject Jih cs
dc.subject otroctví cs
dc.subject občanská válka cs
dc.subject Unie cs
dc.subject Konfederace cs
dc.subject černoch cs
dc.subject nevyhnutelnost cs
dc.subject Lincoln cs
dc.subject republikáni cs
dc.subject demokraté cs
dc.subject North en
dc.subject South en
dc.subject slavery en
dc.subject Civil War en
dc.subject Union en
dc.subject Confederacy en
dc.subject Negro en
dc.subject inevitability en
dc.subject Lincoln en
dc.subject Republicans en
dc.subject Democrats en
dc.title Motives Behind the U.S. Civil War cs
dc.title.alternative Motives Behind the U.S. Civil War en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Burešová, Kateřina
dc.date.accepted 2010-06-17
dc.description.abstract-translated Historians have been exploring the causes of the U.S. Civil War as long as they have been contemplating the inevitability of the war. The inevitability conflict ought to be considered from two points of view, because the North and South did not have the same motives leading to the outbreak. Southerners wanted to preserve their way of life and social system inseparable from slavery at all cost. Northerners, on the other hand, condemned slavery, which they called an anachronism. Their main motive to make war was their aspiration to become hegemonic. Apart from their shared history, there was hardly anything that would connect the two regions, and this fact resulted in their antagonistic stances toward each other. The answer to the question whether the American Civil War was or was not avoidable will never be unequivocally answered but one thing is certain - that it should have been averted. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 13898
dc.date.assigned 2010-01-07
utb.result.grade B
local.subject americká občanská válka (1861-1865) cs
local.subject politické dějiny cs
local.subject American civil war (1861-1865) en
local.subject political history en


Files in this item

Files Size Format View
tomisová_2010_bp.pdf 5.656Mb PDF View/Open
tomisová_2010_vp.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open
tomisová_2010_op.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account