Pravděpodobné psychologické mechanismy vězeňského života

DSpace Repository

Language: English čeština 

Pravděpodobné psychologické mechanismy vězeňského života

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svoboda, Ivo
dc.contributor.author Svoboda, Radim
dc.date.accessioned 2010-07-13T18:19:38Z
dc.date.available 2010-07-13T18:19:38Z
dc.date.issued 2006-06-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1451
dc.description.abstract Ve své práci "Pravděpodobné psychologické mechanismy skrytého života vězeňské subkultury" se zabývám problematikou působení psychické zátěže na odsouzené, jejich reakce na tyto vzniklé situace, dále pak jejich přizpůsobení se těmto situacím a řešení nastalých zátěžových situací. Práce je rozdělena do dvou části. První je část teoretická a druhá část praktická. Teoretická část je rozdělena do čtyř samostatných částí. V První části se zabývám sociálním učením a jednotlivými způsoby tohoto učení. Druhá část popisuje jednotlivé zátěžové situace, které působí na odsouzené včetně jejich reakcí na tyto vzniklé situace, jsou to, frustrace, stres, deprivace, konflikt a reakce na tyto situace agrese, autoagrese. Třetí část pojednává o mechanismech psychické adaptace na zátěžové situace, jako je např. útok, únikové obranné reakce. Čtvrtou část tvoří některé mechanismy sociálních styků, které tvoří zejména sociální interakce a sociální vztahy. Dále navazuje výzkum, který se zabývá skrytou vězeňskou subkulturou a životem za mřížemi. Závěr mé práce patří obrazové příloze, kde jsem zařadil ukázky možné autoagrese u odsouzených. cs
dc.format 71 s., 2 s. přílohy cs
dc.format.extent 373192 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject stres cs
dc.subject konflikt cs
dc.subject osobnost cs
dc.subject autoagrese cs
dc.subject psychika cs
dc.subject frustrace cs
dc.subject stress en
dc.subject conflict en
dc.subject personality en
dc.subject autoaggression en
dc.subject psyche en
dc.subject frustration en
dc.title Pravděpodobné psychologické mechanismy vězeňského života cs
dc.title.alternative The probable psychologist mechanism of inner life in prisoner subculture en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Musil, Jiří
dc.date.accepted 2006-06-26
dc.description.abstract-translated My study "The probable psychologist mechanism of inner life in prisoner subculture" occupy with problem affection psychic burden onto convicted persons, they conform to situations and solution burden situation. The study is divided into two parts. The first is theoretical part and the second is practical part. Theoretical past is separated into four individual essay. The first essay is composed of begin study and she occupy with social study, individual methods of this study. The second essay account of single burden situations, were operate onto convicted persons with they reactions to aggressive situations, autoaggression. The third essay is composed of mechanism psychic adaptation to burden situations. For example attack and escape defensive reactions. The fourth essay is composed of some mechanism social contact, were composed of social interaction and social reactions. Then the research concurs, which deal with hidden prisoner's subculture and with live behind the bars. The next is conclusion and pictorial supplements, where I range exact autoaggressions of convicted persons. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 4045
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
svoboda_2006_bp.pdf 364.4Kb PDF View/Open
svoboda_2006_vp.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open
svoboda_2006_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account