1.Teoretická časť: Náboženské a duchovné motívy v dejinách českej a slovenskej fotografie 2. Praktická časť: a) reprezentatívna publikácia: Môj svet šerosvit? b) voľný výstavný súbor: O nás?

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

1.Teoretická časť: Náboženské a duchovné motívy v dejinách českej a slovenskej fotografie 2. Praktická časť: a) reprezentatívna publikácia: Môj svet šerosvit? b) voľný výstavný súbor: O nás?

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fišerová, Lucia
dc.contributor.author Ovčiariková, Zuzana
dc.date.accessioned 2010-09-07T12:00:27Z
dc.date.available 2010-09-07T12:00:27Z
dc.date.issued 2010-08-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14529
dc.description.abstract Predmetom mojej práce je výskyt náboženských a duchovných motívov v českej a slovenskej fotografii. Uvádzam krátky prehľad tvorbou autorov, v ktorých sa tieto znaky vyskytujú. Pozornosť venujem najmä symbolom, ktoré sa objavujú najčastejšie ? kríž, oko, anjel, hviezda, jablko a znaky vychádzajúce z mystiky. Ďalšia časť práce je o autoroch, ktorých tvorba priamo nadväzuje na náboženské témy. V poslednej kapitole sa zaoberám konfrontáciou kresťanských motívov a súčasnej pop kultúry a stručne uvádzam príklady z reklamnej fotografie, ktorá pracuje s náboženskými symbolmi. cs
dc.format 60s. (64 304 znakov) cs
dc.format.extent 6055369 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject slovenská fotografia cs
dc.subject česká fotografia cs
dc.subject znak cs
dc.subject symbol cs
dc.subject motív cs
dc.subject náboženstvo cs
dc.subject kresťanstvo cs
dc.subject mystika cs
dc.subject kríž cs
dc.subject oko cs
dc.subject anjel cs
dc.subject hviezda cs
dc.subject špirála cs
dc.subject dokumentárna fotografia cs
dc.subject inscenovaná fotografia cs
dc.subject autor cs
dc.subject umenie cs
dc.subject reklama cs
dc.subject tradícia cs
dc.subject súčasná kultúra cs
dc.subject Slovak photography en
dc.subject Czech photography en
dc.subject sign en
dc.subject symbol en
dc.subject motive en
dc.subject religion en
dc.subject Christianism en
dc.subject mystique en
dc.subject cross en
dc.subject eye en
dc.subject angel en
dc.subject star en
dc.subject apple en
dc.subject spiral en
dc.subject documentary photography en
dc.subject staged photography en
dc.subject author en
dc.subject art en
dc.subject advertisement en
dc.subject tradition en
dc.subject contemporary culture en
dc.title 1.Teoretická časť: Náboženské a duchovné motívy v dejinách českej a slovenskej fotografie 2. Praktická časť: a) reprezentatívna publikácia: Môj svet šerosvit? b) voľný výstavný súbor: O nás? cs
dc.title.alternative 1. Theoretical Part: Religious and Spiritual Motives in the History of Czech and Slovak Photography 2. Practical Part: a) My Home b) About us en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Dias, Pavel
dc.contributor.referee Ptáček, Josef
dc.date.accepted 2010-08-24
dc.description.abstract-translated The issue of my work is an occurrence of a religious and spiritual motives in the history of Slovak and Czech photography. I adduce brief compendium of the authors, whose work includes representation of these symbols and signs. My work applies to the symbols of the cross, apple, eye, star, angel, the signs originated from the mysticism and their appearance in the documentary and staged photography, in particular. The work of art, which links directly to the religious themes is described in the next part of my work. Last chapter is about confrontation of Christian motives and contemporary culture in the works of Czech and Slovak photographers. At the end I briefly name a few examples of the advertising photography. en
dc.description.department Ústav reklamní fotografie a grafiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/188 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Reklamní fotografie cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Advertising Photography en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 15106
dc.date.assigned 2009-12-01
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
ovčiariková_2010_dp.pdf 5.774Mb PDF View/Open
ovčiariková_2010_vp.doc 92Kb Microsoft Word View/Open
ovčiariková_2010_op.doc 85.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account